På den här sidan hittar du uppgifter som stöder undervisningen. De kan användas som orienteringsmaterial före Lära för Livet -undervisningen eller efter undervisningen som fördjupning eller repetition. Alla uppgifter får användas fritt också i övriga situationer som ni finner lämpliga.

Allmänt om uppgifterna:

  • Uppgifternas ändamål är att få eleverna att fundera på ämnen som behandlas under Lära för Livet -lektionerna eller fördjupa tankar kring ämnen som behandlas.
  • Uppgifterna är uppdelade enligt årskurs och följer lektionernas teman. En del teman är allmänna (t.ex. människan behandlas på alla lektioner) och ingenting hindrar från att göra uppgifter avsedda för andra årskurser.
  • Med hjälp av uppgifterna kan man fortsätta behandla teman som tagits upp under Lära för Livet -lektionen också efter den egentliga lektionen.
  • Uppgifterna kan och får anpassas att passa den egna klassen. På grund av detta saknar uppgifterna detaljerade anvisningar.
  • Uppgifterna passar olika läroämnen eller som helheter som för samman olika läroämnen.
  • Uppgifterna kan anpassas till egna scheman. Man kan ge dem som läxa, de kan göras vid mellanmålet eller också kan man bygga upp en temadag kring uppgifterna.

Uppgifter

Päiväkodit: Ideoita aiheen käsittelyyn; Kaikki minusta
Haroldin aamujumppa
Kehoaiheisia loruja ja lauluja

Esiopetus: Ideoita aiheen käsittelyyn; Ihmeellinen kehoni ja monipuolinen ravinto
Haroldin erikoinen
Väritä Harold

1. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Tunteet
Tunnetaulu
Sadan ilmeen kasvot
Sadan ilmeen kasvot; askartelukaavat

2. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Tutustumme aivoihin
Ainutlaatuiset aivoni
Käsitekartta aivoista

3. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Mahtavaa olla minä!
Minä olen ainutlaatuinen!
Huolehdin kehostani

4. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Ystävyys
Ystävää auttamassa
Ystävät

5. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Keho ja päätökset
Kehopalapeli
Fiksu päätös sarjakuva
Katse tulevaisuuteen

6. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Valinnat
Valinnat ja tunteet
Lääkkeet