På den här sidan har vi samlat uppgifter som stöder undervisningen. Uppgifterna kan användas som inledande material innan Lära för Livet-undervisningen eller som fördjupning och repetition efter undervisningen. Alla övningar är fritt tillgängliga för användning även i andra lämpliga situationer. Svenskt material hittas längst ner. Allmänt om tilläggsuppgifterna:

  • Syftet med uppgifterna är att väcka elevernas tankar kring de ämnen som behandlas under Lära för Livet-lektionerna, eller att fördjupa elevernas förståelse om ämnena.
  • Uppgifterna är grupperade enligt årskurs och följer lektionens teman. Vissa ämnen är generella (till exempel behandlas ämnen som rör kroppens hälsa under alla lektioner) och inget hindrar att man gör förberedelseuppgifter för andra årskurser.
  • Uppgifterna kan användas för att fortsätta behandla ämnen från Lära för Livet-lektionen även efter den faktiska undervisningen.
  • Uppgifterna kan och får anpassas för att passa den egna klassen. Därför finns det inga detaljerade anvisningar i uppgifterna.
  • Uppgifterna lämpar sig för olika skolämnen och för att skapa sammansatta helheter genom att kombinera olika ämnen.
  • Uppgifterna kan anpassas efter den egna tidsplanen. De kan till exempel ges som hemläxa eller kombineras för en temadag.

Tehtävät

Päiväkoti: Ideoita aiheen käsittelyyn; Pidän huolta itsestäni (3-4v) ja Kaikki minusta (5v.)
Haroldin aamujumppa
Kehoaiheisia loruja ja lauluja

Esiopetus: Ideoita aiheen käsittelyyn; Ihmeellinen kehoni ja monipuolinen ravinto
Haroldin erikoinen
Väritä Harold

1. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Tunteet
Tunnetaulu
Sadan ilmeen kasvot
Sadan ilmeen kasvot; askartelukaavat

2. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Tutustumme aivoihin
Ainutlaatuiset aivoni
Käsitekartta aivoista

3. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Mahtavaa olla minä!
Minä olen ainutlaatuinen!
Huolehdin kehostani

4. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Ystävyys
Ystävää auttamassa
Ystävät

5. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Keho ja päätökset
Kehopalapeli
Fiksu päätös sarjakuva
Katse tulevaisuuteen

6. luokka: Ideoita aiheen käsittelyyn; Valinnat
Valinnat ja tunteet
Lääkkeet

Svenskt material