På den här sidan hittar du uppgifter som stöder undervisningen. De kan användas som orienteringsmaterial före Lära för Livet -undervisningen eller efter undervisningen som fördjupning eller repetition. Alla uppgifter får användas fritt också i övriga situationer som ni finner lämpliga.

Allmänt om uppgifterna:

  • Uppgifternas ändamål är att få eleverna att fundera på ämnen som behandlas under Lära för Livet -lektionerna eller fördjupa tankar kring ämnen som behandlas.
  • Uppgifterna är uppdelade enligt årskurs och följer lektionernas teman. En del teman är allmänna (t.ex. människan behandlas på alla lektioner) och ingenting hindrar från att göra uppgifter avsedda för andra årskurser.
  • Med hjälp av uppgifterna kan man fortsätta behandla teman som tagits upp under Lära för Livet -lektionen också efter den egentliga lektionen.
  • Uppgifterna kan och får anpassas att passa den egna klassen. På grund av detta saknar uppgifterna detaljerade anvisningar.
  • Uppgifterna passar olika läroämnen eller som helheter som för samman olika läroämnen.
  • Uppgifterna kan anpassas till egna scheman. Man kan ge dem som läxa, de kan göras vid mellanmålet eller också kan man bygga upp en temadag kring uppgifterna.

Uppgifter

Päiväkodit
Haroldin aamujumppa
Lauluja ja loruja kehosta

Förskola
Ihmeellinen kehoni
Haroldin erikoinen

1. luokka
Ihmiskone ja tunnetehtäviä
Sadan ilmeen kasvot
Tunnetaulu

2. luokka
Tutustumme aivoihin
Ainutlaatuiset aivoni
Erilaiset ystävät

3. luokka
Mahtavaa olla minä!
Ainutlaatuisuus
Ihmiskehon käyttöohjeet

4. luokka
Kehotanssi ja ystävyysdraama
Ystävää auttamassa
Ystävyyspohdintaa
Kehonjärjestelmät

5. luokka
Keho
Seinäsarjakuva ”fiksu päätös”
Tulevaisuus
Keho

6. luokka
Valinnat
Lääkeaineet
Some
Tunteet päätöksenteossa