Undervisningens innehåll
KE_web_oppimisymparisto

Undervisningens innehåll

3-4 år: Jag tar hand om mig (ca. 30min)

Programmets innehåll:

 • Vi utforskar och känner på kroppen
 • Motion
 • Vi funderar på hygien och hälsa tillsammans med giraffen Harold
 • Vilostund under stjärnorna

Mål: Barnet

 • lär sig benämna sig sina kroppsdelar: hud, muskler, ben, hjärta.
 • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
 • vet hur man tar hand om sin hygien (t.ex. tvätta sig, borsta tänder, borsta håret).

5-åringar: Allt om mig (ca. 30min)

Programmets innehåll:

 • Utforskande av kropp och organ med hjälp av en kroppsväst
 • Pausgymnastik
 • Betydelsen av motion och vila för hälsan
 • Vilostund under stjärnorna
 • Harolds sång

 

Mål: Barnet

 • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
 • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
 • vet hur man tar hand om sin hygien (t.ex. tvätta sig, borsta tänder, borsta håret).

Förskola: Min fantastiska kropp (ca. 45min)

Programmets innehåll:

 • Utforskande av kropp och organ med hjälp av en kroppsväst
 • Mångsidig och hälsosam kost
 • Picknick
 • Harolds sång

 

Mål: Barnet

 • vet att livsmedel kan delas in i olika grupper och att hälsosam kost består av mångsidig mat.
 • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
 • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.

1.kl: Känslor (ca. 60min)

Programmets innehåll:

 • Igenkännande av känslor
 • Känsloövning
 • Utforskande av den egna kroppen med hjälp av en kroppsväst
 • Pausgymnastik
 • Harolds sång

Mål: Barnet

 • känner igen och kan benämna känslor (glädje, sorg, ilska).
 • lär sig hantera både positiva och negativa känslor.
 • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
 • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.

2.kl: Vi lär känna hjärnan (ca. 60min)

Programmets innehåll:

 • Utforskande av den egna kroppen med hjälp av Digi-Alma
 • Pausgymnastik
 • Hjärnans funktion och välmående
 • Rymdresa
 • Harolds sång

 

Mål: Barnet

 • förstår hjärnans funktioner och kan ta hand om sin hjärna.
 • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
 • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
 • lär sig förstå mediciners betydelse och funktioner i samband med sjukdom.
 • förstår att vi alla är olika och var och en är värdefull som den är (inlärning, kunskaper, personlighet och känslor).

3.kl: Unikhet (ca. 75min)

Programmets innehåll:

 • Unikhetsuppgift
 • Vi utforskar människokroppen med hjälp av Digi-Alma
 • Diskussion om tobak
 • Vålmående-bingo

 

Mål: Barnet

 • förstår att alla är unika och värdefulla.
 • förstår att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
 • lär sig benämna sina kroppsdelar: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
 • lär sig förstå mediciners betydelse och funktioner i samband med sjukdom.
 • lär sig att vissa rusmedel (nikotin och alkohol) ändrar kroppens funktion.

4.kl: Vänner (ca. 90min)

Programmets innehåll:

 • Hurdan är en bra vän?
 • Harold-spelet
 • Diskussion om rusmedel (tobak, alkohol, snus, elektroniska cigaretter)
 • Tecknad serie om vänskap

Mål: Barnet

 • förstår att vänner kan påverka de egna valen
 • känner igen faktorer som påverkar hälsa och välmående samt skadeverkningar av rusmedel
 • förstår att rusmedel ändrar kroppens funktion
 • kan nämna saker som ökar välmående eller orsakar illamående

5.kl: Beslut (ca. 90min)

Programmets innehåll:

 • Vi funderar på faktorer som påverkar beslut vi gör
 • “Tosiasia/ mielipide” –tehtävä
 • Harold-spelet
 • Effekten av rusmedel
 • Kunskap om kroppen och dess funktion fördjupas
 • Diskussion om rusmedel och relaterad lagstiftning

Mål: Barnet

 • förstår hur självständiga beslut påverkar hälsan och framtiden.
 • känner till faktorer som främjar hälsa och välmående samt skadeverkningar av rusmedel.
 • förstår att rusmedel ändrar kroppens funktion.
 • kan kroppens vitala funktioner och förstår hur ohälsosamma och skadliga saker påverkar kroppen.
 • kan benämna skadliga ämnen i rusmedel.
 • förstår rusmedelsrelaterad lagstiftning i Finland.

6.kl: Val (ca. 90min)

Programmets innehåll:

 • Procentuppgift om rusmedel
 • Harold-spelet
 • Diskussion om rusmedel och processen då vi gör val
 • Uppgift om lycka
 • Compasito – rahankäyttötehtävä

Mål: Barnet

 • förstår hur val påverkar hälsan och framtiden.
 • känner till faktorer som har att göra med hälsa och välmående samt skadeverkningar av rusmedel.
 • förstår att rusmedel ändrar kroppens funktion.
 • kan benämna skadliga ämnen i rusmedel.
 • märker att största delen ungdomar inte använder rusmedel.
 • är medvetet om saker som får en person att må bra utan att skada kroppen
 • förstår familjens ekonomiska val.