Undervisningens innehåll
KE_web_oppimisymparisto

Undervisningens innehåll

3-4 år: Jag tar hand om mig, ca 30min

Innehåll:

 • Harolds rum
 • Pausgymnastik
 • Vi utforskar och känner på kroppen
 • Vi funderar på hygien och hälsa tillsammans med giraffen Harold
 • Lepohetki tähtitaivaan alla, satu Haroldista
 • Harolds sång 

Mål:

 • Barnet lär sig namnge kroppsdelar: hud, muskler, ben, hjärta
 • Barnet förstår att kroppen behöver mat, vätska, syre, motion och sömn
 • Barnet känner till hur man tar hand om den personliga hygienen (tvätt, tandborstning, hårborstning)

5-åringar: Allt om mig, ca 30min

Innehåll:

 • Harolds rum
 • Pausgymnastik
 • Vi utforskar kroppsdelar med hjälp av kroppsvästen
 • Kompisfärdigheter och Harolds saga
 • Harolds sång

Mål: 

 • Barnet lär sig namnge inälvor: hjärta, lungor, magsäck, tarm, hjärna
 • Barnet förstår att kroppen behöver mat, vätska, syre, motion och sömn
 • Barnet förstår varför vänner är viktiga och hur man bemöter vänner

Förskola: Min fantastiska kropp, ca 45min

Innehåll:

 • Harolds rum
 • Pausgymnastik
 • Mångsidig och hälsosam kost
 • Vi utforskar kroppsdelar med hjälp av kroppsvästen
 • Mielikuvitus eväsretki
 • Harolds sång

Mål: 

 • Barnet känner till att livsmedel kan delas in i olika grupper och att en hälsosam kost är mångsidig och varierande
 • Barnet förstår att kroppen behöver mat, vätska, syre, motion och sömn
 •  Barnet lär sig namnge kroppsdelar och inälvor (hjärta, lungor, magsäck, tarm, hjärna) samt känner till deras uppgifter på ett sätt som är lämpligt för åldersnivån 

Årskurs 1: Känslor, 45 min

Innehåll:

 • Harolds rum med hjälp av AR
 • Vi identifierar och namnger känslor samt funderar på känsloreglering
 • Pausgymnastik 
 • Känsloövningar
 • Vi hjälper Harold 
 • Andningsövning
 • Harolds sång 

Mål: 

 • Barnet identifierar och namnger känslor (glädje, sorg, ilska)
 • Barnet funderar på hur man kan reglera positiva och negativa känslor
 • Barnet upptäcker att människor upplever känslor på olika sätt
 • Barnet förstår hur känslor upplevs i kroppen och hur man tar hand om kroppen
 • Barnet förstår att kroppen behöver mat, vätska, syre, motion och sömn

Årskurs 2: Vi bekantar oss med hjärnan, 45 min

Innehåll:

 • Harolds rum med hjälp av AR
 • Vi utforskar kroppen med hjälp av Digi-Alma 
 • Pausgymnastik 
 • Hjärnans funktion och hälsa 
 • Harolds sång 

Mål: 

 • Barnet känner till hjärnans uppgifter och förstår hur man tar hand om hjärnan
 • Barnet förstår att kroppen behöver mat, vätska, syre, motion och sömn
 • Barnet namnger kroppsdelar och inälvor (hjärta, lungor, magsäck, tarm, hjärna) samt känner till deras uppgifter på ett sätt som är lämpligt för åldersnivån 
 • Barnet förstår betydelsen av läkemedel och dess ändamål i samband med sjukdom
 • Barnet förstår att vi alla är olika och värdefulla som vi är (lärande, kunnande, personlighet och känslor)

Årskurs 3: Jag och vi, 45 min

Innehåll:

 • Videon "Vad kroppen behöver"
 • Gruppuppgiften "Gemensamma egenskaper"
 • Vi utforskar kroppen med hjälp av Curiscope T-tröjan 
 • Vi pratar om skadliga ämnen, såsom tobak och alkohol ja alkoholista 

Mål: 

 • Barnet förstår att alla är unika och värdefulla och att alla människor har mycket gemensamt.
 • Barnet vet att kroppen behöver mat, vätska, syre, motion och sömn
 • Barnet känner till kroppsdelars och inälvors huvudsakliga uppgifter (hjärta, lungor, magsäck, tarm, hjärna)
 • Barnet känner till att vissa rusmedel (tobak och alkohol) är skadliga för hälsan och förändrar kroppens normala funktion

Årskurs 4: Vänner, ca 1h 30 min

Innehåll:

 • I Seppo-spelet behandlas hälsa och välbefinnande
 • Vi diskuterar olika sociala situationer, såsom grupptryck 
 • Hälsocirkeln (människans behov) 
 • Vi diskuterar rusmedel, såsom tobak, snus, el-cigarett, alkohol
 • Harold-spelet 

Mål: 

 • Barnet förstår att vänner kan inverka på de egna besluten (grupptryck)
 • Barnet känner till rusmedel på ett sätt som är lämpligt för åldersnivån och förstår att rusmedel förändrar kroppens normala funktion
 • Barnet lär sig känna igen riskfyllda situationer beträffande rusmedel

Årskurs 5: Social media, 1 h 30 min

Innehåll:

 • I Seppo-spelet behandlas hälsa och välbefinnande
 • Vi funderar på ansvar och säkerhet på sociala medier
 • Vi diskuterar rusmedel och lagstiftning gällande rusmedel
 • Harold-spelet 

Mål: 

 • Lapsi ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin sekä miten voi toimia turvallisesti ja vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.
 • Barnet namnger kroppens viktiga vitala funktioner och förstår hur ohälsosamma och skadliga ämnen påverkar kroppen
 • Barnet namnger rusmedlens skadliga ämnen
 • Barnet förstår att rusmedel förändrar kroppens normala funktion
 • Barnet känner till den finländska lagstiftningen gällande rusmedel

Årskurs 6: Val, 1 h 30 min

Programmets innehåll

 • I Seppo-spelet behandlas hälsa och välbefinnande
 • Vi diskuterar valmöjligheter 
 • Rusmedelsdiskussion, experiment till beroende
 • Aktuella forskningsresultat om ungdomars rusmedelsbruk
 • Vi överväger val gällande ekonomi
 • I det digitala Harold-spelet hjälper vi Harold att göra goda val

Mål: 

 • Barnet förstår vikten av val vad gäller hälsa och framtid 
 • Barnet känner till rusmedel och förstår att rusmedel förändrar kroppens normala funktion
 • Barnet namnger rusmedlens skadliga ämnen
 • Barnet känner till hur människan kan uppnå bra känsla utan att skada kroppen
 • Barnet upptäcker att den största delen av unga inte använder rusmedel
 • Barnet överväger också familjens ekonomiska val