Lära för Livet Stiftelsens undervisningsprogram är internationellt, men utformat för att stödja och komplettera den finländska skolutbildningen.

Life Education-undervisningsprogrammet utvecklades på 1960-talet i Australien och fördes vidare till England på 1970-talet med stöd av prins Charles och andra aktiva. Idag förverkligas Life Education-programmet i England av stiftelsen Coram, som grundades år 1739. Verksamheten bedrivs på ett flertal orter runt om i landet och årligen deltar kring 800 000 engelska barn i undervisningen. I England har bl.a. Barclays Bank, rotaryrörelsen och Inner Wheel i flera år varit några av programmets hängivna drivkrafter. Life Education-undervisningsprogrammet är verksamt i 14 olika länder och engagerar ca 4 miljoner barn årligen. Rörelsens grundare i Finland är den nu bortgångne professor Niilo Hallman. Programmet genomförs i Finland sedan år 2001. Undervisningen når årligen ca 24 000 finländska barn i 120 lågstadier och daghem på 20 orter.

Behov av hälsoundervisningsprogrammet i Finland

Största delen av de finländska barnen mår bra och är friska. Tyvärr har ändå var tionde barn i skolåldern en medicinskt diagnostiserad skada eller sjukdom som kräver behandling. Under de senaste decennierna har spektrumet av sjukdomar hos barn förändrats. I synnerhet övervikt, astma, allergier och depression har ökat avsevärt. I och med övervikt har typ 2-diabetes blivit allmännare även bland barn. Förebyggande och systematisk hälso- och rusmedelsfostran behövs i allt högre grad i Finland. En sund livsstil anammas redan i tidig ålder.