Tälle sivulle on koottu opetusta tukevia tehtäviä. Niitä voi käyttää orientoivana materiaalina ennen Koulutus elämään -opetusta tai opetuksen jälkeiseen syventämiseen ja kertaukseen. Kaikki tehtävät ovat vapaasti käytettävissänne myös muissa sopivaksi katsomissanne tilanteissa.

Yleistä lisätehtävistä:

  • Tehtävien tarkoituksena on herätellä oppilaita ajattelemaan Koulutus elämään -oppitunnilla käsiteltäviä asioita tai syventää ajattelua käsitellystä aiheesta.
  • Tehtävät on ryhmitelty vuosiluokittain ja ne seuraavat oppitunnin teemoja. Osa aiheista on yleisiä (esim. ihmistä käsitellään kaikilla oppitunneilla) eikä mikään estä tekemästä muidenkin vuosiluokkien ennakkotehtäviä.
  • Tehtävien avulla voidaan jatkaa Koulutus elämään -oppitunnin aiheiden käsittelyä myös varsinaisen opetuksen jälkeen.
  • Tehtäviä voi ja saa muokata omalle luokalleen sopivaksi. Tämän vuoksi tehtävissä ei ole yksityiskohtaisia ohjeita.
  • Tehtävät soveltuvat eri oppiaineisiin ja eri oppiaineita yhdisteleviksi kokonaisuuksiksi.
  • Tehtäviä voi soveltaa omiin aikatauluihin sopiviksi. Niitä voi antaa oppilaille kotiläksyksi, teettää välipalatehtävinä tai vaikka rakentaa teemapäivän ennakkotehtävien ympärille.

Tehtävät

Päiväkodit
Haroldin aamujumppa
Lauluja ja loruja kehosta

Esiopetus
Ihmeellinen kehoni
Haroldin erikoinen

1. luokka
Ihmiskone ja tunnetehtäviä
Sadan ilmeen kasvot
Tunnetaulu

2. luokka
Tutustumme aivoihin
Ainutlaatuiset aivoni
Erilaiset ystävät

3. luokka
Mahtavaa olla minä!
Ainutlaatuisuus
Ihmiskehon käyttöohjeet

4. luokka
Kehotanssi ja ystävyysdraama
Ystävää auttamassa
Ystävyyspohdintaa
Kehonjärjestelmät

5. luokka
Keho
Seinäsarjakuva ”fiksu päätös”
Tulevaisuus
Keho

6. luokka
Valinnat
Lääkeaineet
Some
Tunteet päätöksenteossa