Tuki tulevaisuuteen

Tuki tulevaisuuteen

En bättre morgondag skapas idag!

Lära för Livet Stiftelsen förverkligar ett omfattande hälsoundervisningsprogram riktat till barn och ungdomar i åldern 3-13 år. Centrala områden är hälsosam livsstil och förebyggande rusmedelsarbete. Undervisningen ordnas en gång per år som återkommande evenemang.

Lära för Livet-undervisningsprogrammets mål är att främja en hälsosam livsstil hos barn och ungdomar samt att förebygga rusmedelsmissbruk. Grundtanken är att stödja och stärka barnets självkänsla och att ge information om kroppen och dess unika karaktär. Genom undervisningen uppmuntras barnet att göra goda val och att värna om sitt välbefinnande. Undervisningen ordnas i lågstadieskolors och daghems utrymmen under ledning av stiftelsens egna lärare.

Lära för Livet Stiftelsen bygger ramen för en balanserad vardag.

Vill du ha undervisning till din skola? Be oss ta kontakt här!!