Tuki tulevaisuuteen

Tuki tulevaisuuteen

En bättre morgondag skapas idag!

Lära för Livet Stiftelsen förverkligar ett omfattande hälsoundervisningsprogram riktat till barn och unga i åldern 3–13 år. Centrala områden är hälsosam livsstil och förebyggande rusmedelsarbete.

Lära för Livet-undervisningsprogrammets mål är att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga samt att förebygga rusmedelsmissbruk. Vi tillämpar positiv pedagogik för att stödja och stärka elevernas självkänsla. Genom undervisningen uppmuntras barnet att göra goda val och att värna om sitt välbefinnande. 

Undervisningen ordnas en gång per år som återkommande evenemang i lågstadieskolors och daghems utrymmen. Som ledare fungerar stiftelsens egna lärare.

Vill du ha undervisning till din skola? Be oss ta kontakt här!