Tuki tulevaisuuteen

Tuki tulevaisuuteen

En bättre morgondag skapas idag!

Lära för Livet Stiftelsen förverkligar ett omfattande hälsoundervisningsprogram riktat till barn och ungdomar i åldern 3-13 år. Centrala områden är hälsosam livsstil och förebyggande rusmedelsarbete. Undervisningsevenemang ordnas en gång per år som återkommande evenemang.

Lära för Livet -undervisningsprogrammets mål är att främja en hälsosam livsstil hos barn och ungdomar samt förebygga rusmedelsmissbruk. Grundtanken är att förstärka barnets självkänsla genom att ge information om den egna kroppen och dess unika karaktär. Genom undervisningen uppmuntras barnet att göra goda och hälsosamma val beträffande det egna livet och att värna om det egna välbefinnandet. Undervisningen ordnas i lågstadiers och daghems utrymmen under ledning av stiftelsens egna lärare.

Lära för Livet Stiftelsen bygger ramen för en balanserad vardag för finländska barn.

Vill du ha undervisning till din skola? Fyll i en kontaktförfrågan här!!