Koulutus Elämään Säätiön opetusohjelma on kansainvälinen, mutta suunniteltu tukemaan ja täydentämään suomalaista kouluopetusta.

Life Education -undervisningsprogrammet verkar i 14 olika länder och engagerar ca. 4 miljoner barn årligen. Rörelsens grundare i Finland var den nu bortgångne professor Nils Hallman. Programmet drivs i Finland sedan år 2001. Undervisningen når årligen ca. 24 000 finländska barn i 120 lågstadier och daghem på 20 orter.

Programmets internationella historia

Life Education -undervisningsprogrammet utformades på 1960-talet i Australien. Programmet hämtades från Australien till England på 1970-talet med stöd av bl.a. prins Charles. Idag förverkligas Life Education -programmet i England av Coram-stiftelsen som grundades år 1739. Verksamhetscentrum finns på ett flertal orter runt om i landet, och cirka 100 undervisningsvagnar är för närvarande i användning. Årligen får kring 800 000 engelska barn Life Education -undervisning. I England har bl.a. Barclays Bank i flera år varit en av programmets hängivna drivkrafter, såsom även rotaryrörelsen och Inner Wheel.

Behov av hälsoundervisningsprogrammet i Finland

Största delen finländska barn mår bra och är friska. Fastän barns hälsa har sett en positiv utveckling, har upplevandet av hälsa inte utvecklats i en positiv riktning. Vart tionde barn i skolåldern har en medicinskt diagnostiserad skada eller sjukdom som kräver behandling. Under de senaste decennierna har spektrumet av sjukdomar hos barn förändrats. I synnerhet övervikt, astma, allergier och depression har ökat avsevärt. I och med övervikt hos barn har typ 2 -diabetes blivit allmännare även bland barn. Förebyggande och planerad hälso- och rusmedelsfostran behövs i allt högre grad i Finland. En sund livsstil grundläggs redan i tidig ålder.