Våra lärare

Lära för Livet Stiftelsen har tre heltidslärare som genomför Lära för Livet -undervisningsprogrammet i lågstadier och daghem. Alla lärare har specialiserad utbildning för genomförande av undervisningsprogrammet.

Inlärningsmiljö

Undervisningen ges i en Studion som upprättas i skolans utrymmen, där en lärare med specialiserad utbildning håller en upplevelserik lektion som är anpassad för åldersgruppen i fråga. I Studio-undervisningen utnyttjas bl.a. iPad -teknologi. Undervisning ges också på svenska.