Våra lärare

Inom Lära för Livet Stiftelsen tjänstgör tre heltidsanställda lärare som genomför undervisningsprogrammet i daghem och lågstadieskolor. Lärarna är professionella pedagoger och har fått särskild utbildning för att genomföra programmet. I undervisningen används metoden positiv pedagogik. 

Inlärningsmiljö

Undervisningen sker i Lära för Livet-studion, som sätts upp i daghemmet eller skolan.  

I undervisningen använder vi digital, modern teknik på ett mångsidigt sätt. Vi använder iPads på lektionerna. Under lektionerna kan eleverna till exempel med hjälp av förstärkt verklighet (AR) bekanta sig med rummet hos vår maskotgiraff, Harold, eller med hjälp av Couriscope T-tröjan och appen ta en titt på hur kroppen fungerar. 

Genom att skapa en uppmuntrande, inspirerande och engagerande inlärningssituation kan vi stödja elevernas motivation, självkänsla och vilja att ta hand om sig själv och sin kropp, samt påverka attityder om rusmedel. En negativ attityd till rusmedel påverkar i sin tur ungas tidiga experimentering med och användande av rusmedel. 

En bättre morgondag skapas idag.