Jag bidrar med

Lära för Livet Stiftelsen har beviljats tillstånd för penninginsamling RA/2021/1512 den 10 november 2021. Tillståndet är i kraft från och med 25.1.2022 tills vidare i hela Finland med undantag för Åland.

Penninginsamlingskonto: FI65 6601 0001 0619 10