Föräldrar
KE_web_vanhemmille_new

Barn och ungdomar är vårt gemensamma ansvar!  

Lära för Livet Stiftelsen arbetar för barn och ungdomar. Lära för Livet -lektionerna ger barnet kunskap om den egna kroppen och dess funktion på ett intressant och lättförståeligt sätt och lär barnet att baserat på denna kunskap göra bra hälsorelaterade val. Också stödjande av barnets självkänsla är en del av kursplanen.

Stiftelsen samarbetar bland annat med Finska befolkningsförbundet. Båda parterna strävar till att främja barns och ungdomars övergripande välbefinnande.