Föräldrar
KE_web_vanhemmille_new

Barn och ungdomar är vårt gemensamma ansvar!  

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa terveyskasvatusohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja kotien ja koulujen rinnalla. Koulutus Elämään Säätiön oppitunnit järjestetään 1.-6.-luokille sekä päiväkoti- ja esiopetusryhmille. Opetusohjelma täydentää koulujen ja päiväkotien antamaa terveyskasvatusta. Oppituntien teemat liittyvät ihmiskehon ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Tuntien sisältö vaihtelee lasten ikätason mukaan. Tavoitteena on, että oppitunti olisi lapsille elämyksellinen ja positiivisella tavalla mieleen painuva kokemus. 

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten riittävä uni, monipuolinen liikunta ja oikeanlainen ravinto sekä hyvä itsetunto muodostavat pohjan lapselle ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista on hyvä keskustella lasten kanssa myös kotona ja kannustaa lasta terveellisiin valintoihin oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Kun lapsen tietous esimerkiksi päihteistä ja niiden haitoista lisääntyy, sillä on ehkäisevä vaikutus nuoruuden päihdekokeiluihin. 

Päihteistä keskusteleminen murtaa niiden ympärillä olevia tabuja, sekä lisää vanhemman ja lapsen välistä avoimuutta. Keskusteluyhteyden vahvistumisen myötä nuori kokee, että vanhemman kanssa voi puhua vaikeistakin asioista. Lapset pohtivat paljon päihteisiin liittyviä kysymyksiä, kuulevat asioita kavereilta ja etsivät tietoa netistä. Lapset kyselevät myös vanhemmiltaan päihteistä ja ne tilanteet saattavat yllättää tai hämmentää vanhempaa. On tärkeä pysähtyä lapsen pohdinnan äärelle ja kuulla mitä lapsi haluaa kysyä ja tietää. Tietoa voi etsiä yhdessä ja käydä keskustelua aiheista lapsen ikään sopivalla tavalla. Välineitä keskustelun tueksi löydät täältä sivultamme.