Undervisningens innehåll

Undervisningens innehåll

Undervisningsprogrammet är utformat som en helhet som utvecklas årligen med hänsyn till barnets åldersgrupp.

3-4-åringar

Jag tar hand om mig ca. 30 min 

 • Haroldin huone
 • Vi utforskar och känner på kroppen
 • Pausgymnastik
 • Vi funderar på hygien och hälsa tillsammans med giraffen Harold
 • Vilostund under stjärnorna
 • Harolds sång

5-åringar 

Allt om mig ca. 30 min

 • Haroldin huone
 • Keholiivin avulla kehon osien tutkiminen
 • Pausgymnastik
 • Kaveritaidot ja satu Haroldista
 • Harolds sång

Förskola 

Min fantastiska kropp ca. 45 min 

 • Haroldin huone
 • Pausgymnastik
 • Keholiivin avulla kehon osien tutkiminen
 • Mångsidig och hälsosam kost
 • Picknick
 • Harolds sång

1.klassen 

Känslor ca. 1 h

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Igenkännande av känslor ja nimeäminen sekä tunteiden säätely
 • Känsloövning
 • Pausgymnastik 
 • Haroldin auttaminen 
 • Hengitysharjoitus 
 • Harolds sång 

2.klassen 

Vi lär känna hjärnan ca. 1 h

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Utforskande av den egna kroppen med hjälp av Digi-Alma 
 • Pausgymnastik 
 • Aivojen toiminta ja niiden hyvinvointi 
 • Myönteinen ajattelu
 • Harolds sång 

3.klassen 

Unikhet ca. 1 h 15 min

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Ainutlaatuisuus – tehtävä
 • Tutkitaan ihmisen kehoa Curiscope t-paidan avulla 
 • Keskustelua keholle haitallisista asioista, kuten tupakasta ja alkoholista
 • Vålmående-bingo 

4.klassen 

Vänner ca. 1h 30min

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Käsitellään erilaisia sosiaalisia tilanteita (kuten ryhmäpainetta)
 • Hyvinvoinnin ympyrä (ihmisen tarpeet)
 • Päihdekeskustelu tillannekuvien avulla (tupakka, nuuska, sähkötupakka, alkoholi)
 • Digitaalinen Harold-peli päihde- ja hyvinvointiaiheista

5.klassen 

Päätökset n.1 h 30 min

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Pohditaan päätöksiin vaikuttavia tekijöitä 
 • Opetellaan tunnistamaan tosiasioita ja mielipiteitä
 • Syvennetään tietoa kehosta ja siihen liittyvistä päätöksistä 
 • Keskustelu päihteistä ja niiden lainsäädännöstä
 • Digitaalinen Harold-peli päihde- ja hyvinvointiaiheista 

6.klassen 

Val 1 h 30 min

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Keskustelu valintojentekoprosessista 
 • Päihdekeskustelu kokeilusta-riippuvuuteen 
 • Nuorten ajankohtaiset päihdeluvut prosentteina 
 • Keksitään iloa ja onnea tuovia valintoja 
 • Pohditaan rahankäyttöön liittyviä valintoja 
 • Digitaalinen Harold-peli päihde- ja hyvinvointiaiheista