Undervisningens innehåll

Undervisningens innehåll

Undervisningsprogrammet är utformat som en helhet som utvecklas årligen med hänsyn till barnets åldersgrupp.

3-4-åringar

Jag tar hand om mig ca. 30 min 

 • Vi utforskar och känner på kroppen
 • Motion
 • Vi funderar på hygien och hälsa tillsammans med giraffen Harold
 • Vilostund under stjärnorna
 • Harolds sång

5-åringar 

Allt om mig ca. 30 min

 • Utforskande av kropp och organ med hjälp av en kroppsväst
 • Pausgymnastik
 • Betydelsen av motion och vila för hälsan
 • Vilostund under stjärnorna
 • Harolds sång

Förskola 

Min fantastiska kropp ca. 45 min 

 • Utforskande av kropp och organ med hjälp av en kroppsväst
 • Mångsidig och hälsosam kost
 • Picknick
 • Harolds sång

1.klassen 

Känslor ca. 1 h

 • Igenkännande av känslor
 • Känsloövning
 • Tutkitaan ihmisen kehoa keholiivin avulla
 • Pausgymnastik
 • Harolds sång

2.klassen 

Vi lär känna hjärnan ca. 1 h

 • Utforskande av kroppen med hjälp av Digi-Alma
 • Pausgymnastik
 • Hjärnans funktion och välmående
 • Rymdresa
 • Harolds sång

3.klassen 

Unikhet ca. 1 h 15 min

 • Unikhetsuppgift
 • Vi utforskar människokroppen med hjälp av en curiscope-skjorta
 • Diskussion om tobak
 • Vålmående-bingo

4.klassen 

Vänner ca. 1h 30min

 • Hurdan är en bra vän?
 • Harol-peli
 • Diskussion om rusmedel (tobak, alkohol, snus, elektroniska cigaretter)
 • Tecknad serie om vänskap

5.klassen 

Beslut ca.1 h 30 min

 • Beslut beträffande hälsa och välmående
 • “Fakta/ åsikt” –uppgift
 • Harold-spelet
 • Effekten av rusmedel
 • Diskussion om rusmedel och relaterad lagstiftning

6.klassen 

Val 1 h 30 min

 • Procentuppgift om rusmedel
 • Harold-spelet
 • Diskussion om rusmedel och processen då vi gör val
 • Uppgift om lycka
 • Compasito – uppgift om att använda pengar