Lära för Livet Stiftelsen samarbetar med Befolkningsförbundet. Det gemensamma målet är att stöda barns och ungdomars övergripande välbefinnande. Tonvikten i Lära för Livet -lektionerna ligger på fysiskt välmående. Också psykiskt välmående är närvarande under lektionerna (bl.a. känslor, vänner) och stödande av självkänslan är en del av alla lektioner. Vuxna har en betydande roll i att stöda utvecklandet av barnets självkänsla.