Verksamhetens mål och värderingar

Verksamhetens mål och värderingar

Vårt undervisningsprogram är riktat till barn i åldern 3-13 år. Varje åldersgrupp har ett specifikt, för åldern anpassat pedagogiskt program. Lektionerna som framskrider årligen bildar tillsammans en studiehelhet på nio år. Undervisningen bedrivs av specialutbildade pedagoger i daghems och lågstadieskolors egna utrymmen. Som lärmiljö fungerar Lära för Livet-studion, som skiljer sig från det vanliga klassrummet. 

Lära för Livet-lektionerna ger barnet kunskap om kroppen och dess funktioner på ett intressant och lättförståeligt sätt. Barnet lär sig också att baserat på denna kunskap göra goda val för sin hälsas skull. Målet med rusmedelsfostran är att fördröja experimentering med rusmedel till senare ålder. Det är bra att prata om rusmedel redan innan högstadieåldern eftersom experimenterande med rusmedel sker allt tidigare.

Samarbetet med vårdnadshavare, daghem och skolor är också en väsentlig del av vår verksamhet. Samarbetet med vårdnadshavare är speciellt viktigt eftersom i denna åldersgrupp görs valen fortfarande nästan helt genom hemmet och vårdnadshavare. Vårt bredare samhälleliga mål är att positivt påverka finländarnas välbefinnande. Bland de största hoten mot vår folkhälsa är problemen som orsakas av rusmedel och övervikt.