Lära för Livet Stiftelse
Vävarsvägen 6-8
02630 Esbo

Satu Carlson
Opetustoiminnan koordinaattori 
p.010 050 407 0440 010 
satu.carlson.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Suvi Kavonius
Järjestöassistentti 
p.0  040 721 4092
suvi.kavonius.roskaa.postii.@koulutuselamaan.fi

Laura Peltomäki
Lärare i huvudsyssla 
p.0 050 554 0988
laura.peltomaki.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Lina Nyberg
Lärare i huvudsyssla
p. 050 369 3339
lina.nyberg@koulutuselamaan.fi

Niki Metsärinta
Lärare i huvudsyssla 
p.0 050 375 9320
niki.metsarinta@koulutuselamaan.fi

Sami Teikko
Verksamhetsledare 
p. 0 0400 638 863 0 
sami.teikko.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Lära för Livet Stiftelsens beslutsbefogenhet utövas två år i taget av styrelsen som väljs vid stiftelsens årsmöte.

Kari Helaniemi, styrelsens ordförande
Raija Koivisto, vpj.
Kirsti Gesterberg, jäsen
Hannele Karhunen, jäsen
Pihla Meskanen, medlem
Soili Mynttinen, medlem