Lära för Livet Stiftelse
Vävarsvägen 6-8
02630 Esbo

Laura Peltomäki
Lärare

Lära för Livet-undervisningsprogrammets koordinator

Tampereen alueen opetus ja koordinointi 

p. 050 554 0988
laura.peltomaki@koulutuselamaan.fi

Satu Carlson

Yhdessä ilman rasismia-projektets koordinator och lärare

tfn 050 407 0440 
satu.carlson@koulutuselamaan.fi

Lina Nyberg
Lärare, koordinator och lärare för svenskspråkig undervisning


tfn 050 369 3339
lina.nyberg@koulutuselamaan.fi

Tiina Mäkinen
Lärare 
tfn 040 721 4092
tiina.makinen@koulutuselamaan.fi

Sami Teikko
Verksamhetsledare 
tfn 0 0400 638 863 0 
sami.teikko.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Lära för Livet Stiftelsens verksamhet leds av den vid årsmötet valda styrelsen.

Kari Helaniemi, styrelsens ordförande
Raija Koivisto, viceordförande
Kirsti Gesterberg, medlem
Hannele Karhunen, medlem
Pihla Meskanen, medlem
Soili Mynttinen, medlem