LÄRARE
KE_web_opettajille

LÄRARE

Lära för Livet-programmets besök förbereds och förverkligas i samarbete med daghem och skolor. På så vis kan vi ta i beaktande daghemmens och skolornas enskilda behov.

Undervisningsprogrammet är utformat som en helhet som fortskrider årligen och tar hänsyn till barnets åldersgrupp. I stället för att ordna engångsevenemang strävar vi till långsiktighet genom att barnen deltar i den årligen återkommande undervisningen inom småbarnspedagogiken och på lågstadiet. En lektion varar från 45 minuter till 90 minuter, beroende på barnets åldersgrupp. Undervisning ges på finska och svenska.

Undervisningen genomförs av kompetenta lärare som är utbildade för denna specifika uppgift. Programmet är utformat så att det stöder planen för småbarnspedagogik och läroplanen för den grundläggande utbildningen. Undervisningsmetoderna utvecklas vidare på basis av insamlad feedback.