LÄRARE
KE_web_opettajille

LÄRARE

Koulutus Elämään opetusohjelman vierailu valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa, ottaen huomioon kunkin kohteen yksilölliset tarpeet.

Undervisningsprogrammet är utformat som en helhet som fortskrider årligen och tar hänsyn till barnets åldersgrupp. Istället för att ordna engångsevenemang strävar vi till långsiktighet genom att samma barn kan delta i undervisningen under på varandra följande år. En lektion varar från 45 minuter till 90 minuter, beroende på barnets åldersgrupp. Undervisning ges även på svenska.

Undervisningsprogrammen genomförs under ledning av kvalificerade lärare som är specifikt utbildade för just denna uppgift. Programmet är utformat att stödja målen för skolors läroplaner. Undervisningsmetoder utvecklas vidare på basis av insamlad feedback.