Koulutus Elämään Säätiön opetusohjelma on kansainvälinen, mutta suunniteltu tukemaan ja täydentämään suomalaista kouluopetusta.

Life Education -opetusohjelma toimii 14 eri maassa ja sen käy läpi noin 4 miljoonaa lasta vuosittain.  Suomessa liikkeen isänä toimi edesmennyt professori Niilo Hallman. Ohjelmaa alettiin toteuttaa Suomessa vuonna 2001. Vuosittain opetusta saa noin 24 000 suomalaista lasta 120 alakoulussa ja päiväkodissa 20 paikkakunnalla.

Ohjelman kansainvälinen historia

Life Education -opetusohjelma kehitettiin 1960-luvulla Australiassa. Englantiin ohjelma tuotiin Australiasta 1970-luvulla mm. prinssi Charlesin tukemana. Tänä päivänä Life Education -ohjelmaa toteuttaa Englannissa vuonna 1739 perustettu Coram-säätiö. Toiminnan keskuksia on useilla paikkakunnilla eri puolilla maata, ja käytössä on tällä hetkellä noin 100 opetusvaunua. Life Education -opetusta saa vuosittain noin 800 000 englantilaista lasta.  Englannissa mm. Barclays Bank on ollut useita vuosia yksi ohjelman uskollisista taustavoimista, kuten myös rotaryliike ja Inner Wheel.

Terveyskasvatusohjelman tarve Suomessa

Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin ja on terveitä. Vaikka lasten terveys on kehittynyt myönteisesti, terveyden kokeminen ei ole muuttunut positiiviseen suuntaan. Joka kymmenennellä kouluikäisellä on jokin lääketieteellisesti todettava ja hoitoa vaativa vamma tai sairaus. Viime vuosikymmenien aikana lasten sairauskirjo on muuttunut. Erityisesti ylipainoisuus, astma, allergiat  sekä masennus ovat lisääntyneet huomattavasti. Lasten ylipainon myötä kakkostyypin diabetes on yleistynyt myös lapsilla. Ehkäisevää ja suunnitelmallista terveys- ja päihdekasvatusta tarvitaan yhä enemmän Suomessa. Terveelliset elintavat opitaan jo varhaislapsuudessa.