Koulutus Elämään -säätiö tekee yhteistyötä Väestöliiton kanssa. Yhteisenä tavoitteena on lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Koulutus elämään -oppitunneilla pääpaino on fyysisessä hyvinvoinnissa. Myös henkinen hyvinvointi on tunneilla läsnä (mm. tunteet, ystävät) ja itsetunnon tukeminen on kaikilla tunneilla mukana. Aikuisilla on merkittävä rooli lapsen kehittyvän itsetunnon tukemisessa.