Vanhemmille
KE_web_vanhemmille_new

Vastuu lapsista ja nuorista on yhteinen!  

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa terveyskasvatusohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja kotien ja koulujen rinnalla. Koulutus Elämään Säätiön oppitunnit järjestetään 1.-6.-luokille sekä päiväkoti- ja esiopetusryhmille. Opetusohjelma täydentää koulujen ja päiväkotien antamaa terveyskasvatusta. Oppituntien teemat liittyvät ihmiskehon ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Tuntien sisältö vaihtelee lasten ikätason mukaan. Tavoitteena on, että oppitunti olisi lapsille elämyksellinen ja positiivisella tavalla mieleen painuva kokemus. 

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista on hyvä keskustella lasten kanssa myös kotona ja kannustaa lasta terveellisiin valintoihin oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Lapsi omaksuu vanhempien elämäntavat ja tottumukset jo hyvin varhain, joten aikuinen on lapselle omalla toiminnallaan tärkeä roolimalli terveyttä tukevissa valinnoissa, Lapsena opitut hyvinvointia lisäävät elämäntavat auttavat lasta tekemään terveyttä tukevia valintoja läpi elämän.  

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten riittävä uni, monipuolinen liikunta ja oikeanlainen ravinto muodostavat pohjan lapselle ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Perheen arjessa mahdollisuuksien mukaan toistuvat yhteiset ruokailuhetket, yhdessä liikkuminen ja perheenjäsenten elämän rauhoittaminen ennen nukkumaan menoa, ovat lapsen terveyttä vahvistavia valintoja. Myös lapsen itsetunnon vahvistamisella on tärkeä rooli, sillä se on yhteydessä hyvinvointia tukeviin asioihin, kuten terveellisiin elintapoihin. Lue lisää tästä lapsen itsetunnon tukemisen merkityksestä.

Päihteiden haitoista on tärkeä keskustella isompien lasten kanssa, kun lapsen tietous päihteistä lisääntyy. Avoimella, lapsen ikätasolle sopivalla keskustelulla on ehkäisevä vaikutus nuoruuden päihdekokeiluihin. Päihteistä keskusteleminen murtaa niiden ympärillä olevia tabuja, sekä lisää vanhemman ja lapsen välistä avoimuutta. Keskusteluyhteyden vahvistumisen myötä nuori kokee, että vanhemman kanssa voi puhua vaikeistakin asioista. Lapset pohtivat paljon päihteisiin liittyviä kysymyksiä, kuulevat asioita kavereilta ja etsivät tietoa netistä. Lapset kyselevät myös vanhemmiltaan päihteistä ja ne tilanteet saattavat yllättää tai hämmentää vanhempaa. On tärkeä pysähtyä lapsen pohdinnan äärelle ja kuulla mitä lapsi haluaa kysyä ja tietää. Tietoa voi etsiä yhdessä ja käydä keskustelua aiheista lapsen ikään sopivalla tavalla. Välineitä keskustelun tueksi löydät täältä sivultamme.