Opetuksen sisältö
KE_web_oppimisymparisto

Opetuksen sisältö

3-4-v:Pidän huolta itsestäni (n.30min)

Ohjelman sisältö:

 • Haroldin huone
 • Taukoliikunta
 • Kehon tunnustelu ja tutkiminen
 • Harold -kirahvin avulla pohditaan omaa hygieniaa ja terveyttä
 • Lepohetki tähtitaivaan alla, satu Haroldista
 • Haroldin laulu 

Tavoitteet:

 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan: iho, lihakset, luut, sydän.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, vettä, ilmaa (happea), liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tietää, miten hygieniasta tulee huolehtia (esim. peseytyminen, hampaiden pesu, hiusten harjaaminen).

5-vuotiaat: Kaikki minusta (n.30min)

Ohjelman sisältö:

 • Haroldin huone
 • Taukoliikunta
 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Kaveritaidot ja satu Haroldista
 • Haroldin laulu

Tavoitteet: 

 • Lapsi oppii nimeämään sisäelimiään: sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, vettä, ilmaa (happea), liikuntaa ja unta.
 • Lapsi ymmärtää, miksi kaverit ovat tärkeitä ja miten kavereita kohdellaan.

Esiopetus: Ihmeellinen kehoni (n.45min)

Ohjelman sisältö:

 • Haroldin huone
 • Taukoliikunta
 • Monipuolinen ja terveellinen ravinto
 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Mielikuvituksellinen eväsretki
 • Haroldin laulu

Tavoitteet: 

 • Lapsi tietää, että ruoka-aineet voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin ja terveellinen ruoka koostuu monipuolisesti eri ruoka-aineista.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, vettä, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan sekä keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto ja aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 

1.lk: Tunteet (n.45min)

Ohjelman sisältö:

 • Haroldin huone
 • Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen sekä tunteiden säätely
 • Taukoliikunta 
 • Tunneharjoituksia
 • Haroldin auttaminen 
 • Hengitysharjoitus
 • Haroldin laulu 

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, vettä, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tunnistaa ja nimeää tunteita (ilo, suru, viha).
 • Lapsi oppii, mistä tunteet tulevat ja mikä niiden tehtävä on.
 • Lapsi harjoittelee käsittelemään sekä mukavia että haastavia tunteita.
 • Lapsi oppii, mitä tunteiden säätely tarkoittaa sekä saa työkaluja siihen.

2.lk: Tutustumme aivoihin (n.45min)

Ohjelman sisältö:

 • Haroldin huone
 • Kehon ja aivojen hyvinvointi
 • Aivojen eri osat ja toiminta 
 • Aistit
 • Taukoliikunta 

Tavoitteet: 

 • Lapsi oppii, että keho tarvitsee ruokaa, vettä, happea, liikuntaa ja unta. 
 • Lapsi saa tietoa aivojen eri osista ja niiden tehtävistä sekä ymmärtää, miten pitää aivoistaan huolta.
 • Lapsi oppii hermoston toiminnasta sekä oppii aistien nimet.

3.lk: Minä ja me (n.45min)

Ohjelman sisältö:

 • Mitä keho tarvitsee -video
 • Yhteiset ominaisuudet- tehtävä
 • Tutkitaan ihmisen kehoa Curiscope t-paidan avulla 
 • Keskustelua keholle haitallisista asioista, kuten tupakasta ja alkoholista 

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää, että jokainen on erilainen, ainutlaatuinen ja arvokas omana itsenään ja että kaikilla ihmisillä on paljon yhteistä.
 • Hän tietää, että keho tarvitsee ruokaa, vettä, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii kehonosien ja keskeisten sisäelinten tehtäviä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, maksa, aivot).
 • Lapsi ymmärtää, että mielen hyvinvoinnista on tärkeä pitää hyvää huolta tekemällä asioita, joista tulee hyvä mieli.
 • Lapsi oppii, että tietyt päihdeaineet (tupakka, sähkösavuke ja alkoholi) ovat terveydelle haitallisia ja muuttavat kehon toimintaa.

4.lk: Ystävät (n.90min)

Ohjelman sisältö:

 • Seppo-pelissä käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja
 • Käsitellään ystävyyttä ja erilaisia sosiaalisia tilanteita (kuten ryhmäpainetta ja sosiaalisia taitoja) 
 • Hyvinvoinnin ympyrä (Ihmisen tarpeet) 
 • Päihdekeskustelu tilannekuvien avulla (tupakka, nuuska, sähkötupakka ja alkoholi)
 • Digitaalinen Harold-peli hyvinvointiaiheista 

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää, että ystävillä voi olla vaikutusta omiin valintoihin (ryhmäpaine)
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ikään sopivalla tavalla ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lisäksi hän oppii tunnistamaan päihteisiin liittyviä riskitilanteita.

5.lk: Sosiaalinen media (n.90min)

Ohjelman sisältö:

 • Seppo-pelissä käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja
 • Pohditaan sosiaalista mediaa näkökulmana turvallisuus ja vastuullisuus
 • Opetuskeskustelu päihteistä ja niihin liittyvistä lainsäädännöistä
 • Digitaalisessa Harold- pelissä autetaan Haroldia tekemään hyvinvointiin liittyviä päätöksiä 

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin sekä miten voi toimia turvallisesti ja vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.
 • Lapsi oppii nimeämään kehon tärkeät elintoiminnot ja ymmärtää epäterveellisten ja haitallisten asioiden vaikutukset kehoon.
 • Hän oppii nimeämään päihteiden haitallisia aineita.
 • Hän ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lapsi tietää päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa.

6.lk: Valinnat (n.90min)

Ohjelman sisältö:

 • Seppo-pelissä käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja
 • Opetuskeskustelu valintojentekoprosessista 
 • Päihdekeskustelu “kokeilusta riippuvuuteen”
 • Prosenttitehtävä päihteistä
 • Compasito- rahankäyttötehtävä
 • Digitaalisessa Harold- pelissä autetaan Haroldia tekemään hyvinvointiin liittyviä valintoja.

Tavoitteet: 

 • Lapsi oppii ymmärtämään valintojen tekemistä ja merkitystä terveyden ja tulevaisuuden kannalta. 
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Hän osaa nimetä päihteiden haitallisia aineita.
 • Lapsi tiedostaa asioita, joista ihminen saa hyvää oloa kehoaan vahingoittamatta.
 • Hän huomaa, että suurin osa nuorista ei käytä päihteitä.
 • Lapsi myös ymmärtää perheen taloudellisia valintoja.