Opetuksen sisältö
KE_web_oppimisymparisto

Opetuksen sisältö

3-4-v:Pidän huolta itsestäni (n.30min)

Ohjelman sisältö:

 • Kehon tunnustelu ja tutkiminen
 • Liikunta
 • Harold -kirahvin avulla pohditaan omaa hygieniaa ja terveyttä
 • Lepohetki tähtitaivaan alla

Tavoitteet:

 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan: iho, lihakset, luut, sydän.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tietää, miten hygieniasta tulee huolehtia (esim. peseytyminen, hampaiden pesu, hiusten harjaaminen).

5-vuotiaat: Kaikki minusta (n.30min)

Ohjelman sisältö:

 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Taukoliikunta
 • Liikunnan ja levon tärkeys terveyden kannalta
 • Lepohetki tähtitaivaan alla
 • Haroldin laulu

Tavoitteet: 

 • Lapsi oppii nimeämään sisäelimiään: sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tietää, miten hygieniasta tulee huolehtia (esim. peseytyminen, hampaiden pesu, hiusten harjaaminen).

Esiopetus: Ihmeellinen kehoni (n.45min)

Ohjelman sisältö:

 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Monipuolinen ja terveellinen ravinto
 • Eväsretki
 • Haroldin laulu

Tavoitteet: 

 • Lapsi tietää, että ruoka-aineet voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin ja terveellinen ruoka koostuu monipuolisesti eri ruoka-aineista.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 •  Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan sekä keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto ja aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 

1.lk: Tunteet (n.60min)

Ohjelman sisältö:

 • Tunteiden tunnistaminen
 • Tunneharjoitus
 • Kehon tutkiminen keholiivin avulla
 • Taukoliikunta
 • Haroldin laulu

Tavoitteet: 

 • Lapsi tunnistaa ja nimeää tunteita (ilo, suru, viha).
 • Auttaa lasta käsittelemään sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan sekä keskeisimmät sisäelimet (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla.

2.lk: Tutustumme aivoihin (n.60min)

Ohjelman sisältö:

 • Oman kehon tutkiminen Digi-Alman avulla
 • Taukoliikunta
 • Aivojen toiminta ja hyvinvointi
 • Avaruusmatka
 • Haroldin laulu

 

Tavoitteet: 

 • Lapsi saa tietoa aivojen tehtävistä  ja ymmärtää miten pitää aivoistaan huolta.
 • Hän oppii, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi osaa nimetä kehonosiaan ja keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 
 • Lapsi oppii lääkkeiden merkitystä ja niiden tarkoituksen sairastumisen yhteydessä.
 • Lapsi ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia ja jokainen on arvokas omana itsenään (oppiminen, osaaminen, persoonallisuus ja tunteet).

3.lk: Ainutlaatuisuus (n.75min)

Ohjelman sisältö:

 • Ainutlaatuisuus-tehtävä
 • Tutkitaan ihmisen kehoa Curiscope T-paidan avulla
 • Tupakkakeskustelu
 • Hyvinvointi-bingo

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää, että jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas.
 • Hän tietää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii kehonosien ja keskeisten sisäelinten tehtäviä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot)
 • Lapsi oppii, että tietyt päihdeaineet (tupakka ja alkoholi) ovat terveydelle haitallisia ja muuttavat kehon toimintaa.

4.lk: Ystävät (n.90min)

Ohjelman sisältö:

 • Millainen on hyvä ystävä?
 • Harold-pelissä autetaan Haroldia tekemään terveellisiä valintoja
 • Päihdekeskustelu (tupakka, alkoholi, nuuska, sähkötupakka)
 • Sosiaaliset taidot eri tilanteissa

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää, että ystävillä voi olla vaikutusta omiin valintoihin (ryhmäpaine)
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ikään sopivalla tavalla ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lisäksi hän oppii tunnistamaan päihteisiin liittyviä riskitilanteita.
 • Lapsi osaa nimetä asioita, jotka lisäävät hyvinvointia tai aiheuttavat pahoinvointia.

5.lk: Päätöksiä (n.90min)

Ohjelman sisältö:

 • Pohditaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä
 • “Tosiasia/ mielipide” –tehtävä
 • Harold-peli
 • Päihteiden vaikutus
 • Syvennetään tietoa kehosta ja sen toiminnasta
 • Opetuskeskustelu päihteistä ja niihin liittyvistä lainsäädännöistä

Tavoitteet: 

 • Lapsi ymmärtää itsenäisten päätösten merkityksen terveyden ja tulevaisuuden kannalta ja sen, millaiset tekijät saattavat vaikuttaa päätöksen tekoon.
 • Lapsi oppii nimeämään kehon tärkeät elintoiminnot ja ymmärtää epäterveellisten ja haitallisten asioiden vaikutukset kehoon.
 • Hän oppii nimeämään päihteiden haitallisia aineita.
 • Hän ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lapsi tietää päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa.

6.lk: Valinnat (n.90min)

Ohjelman sisältö:

 • Opetuskeskustelu valintojentekoprosessista
 • Päihdekeskustelu: “Kokeilusta riippuvuuteen”
 • Prosenttitehtävä päihteistä
 • Compasito – rahankäyttötehtävä

Tavoitteet: 

 • Lapsi oppii ymmärtämään valintojen tekemistä ja merkitystä terveyden ja tulevaisuuden kannalta. 
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Hän osaa nimetä päihteiden haitallisia aineita.
 • Lapsi tiedostaa asioita, joista ihminen saa hyvää oloa kehoaan vahingoittamatta.
 • Hän huomaa, että suurin osa nuorista ei käytä päihteitä.
 • Lapsi myös ymmärtää perheen taloudellisia valintoja.