Opettajille
KE_web_opettajille

Opettajille

Koulutus Elämään opetusohjelman vierailu valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa, ottaen huomioon kunkin kohteen yksilölliset tarpeet.

Opetusohjelma on suunniteltu vuosittain eteneväksi ja lapsen ikätaso huomioivaksi kokonaisuudeksi. Opetuksessa pyritään kertatapahtuman sijasta pitkäkestoisuuteen siten, että samat lapset pääsisivät osallistumaan opetukseen peräkkäisinä vuosina. Yksi oppitunti kestää 45 minuutista 90 minuuttiin lapsen ikätason mukaan. Opetusta annetaan myös ruotsiksi.

Opetusohjelmat toteutetaan ammattitaitoisten, erityisesti tähän tehtävään koulutettujen opettajien johdolla. Ohjelma on suunniteltu tukemaan koulujen opetussuunnitelmien tavoitteita. Opetusmenetelmiä kehitetään kerätyn palautteen pohjalta edelleen.