Objectives and values of our activity

Objectives and values of our activity

Our program targets children aged 3-13. We have developed an age-based pedagogical approach for each age group. The lessons that progress annually make up a program that goes on for a total of nine years. Teaching is delivered in the kindergarten and primary school premises, under the guidance of specially trained professional educators. The learning environment is the Life Education Studio, which is erected in the school premises and differs from the usual classroom space. iPad technology is utilized in the lessons.

Life Education lessons provide the child with information about their own body and its function in an interesting, understandable way, and teaches the child to make good health-related choices based on the information they receive. The objective of education relating to substances is to delay the age at which young people start experimenting with substances. It is good to talk about substances before secondary school as experiments with substances tend to begin at an earlier age than before.

Yhteistyö vanhempien, päiväkotien ja koulujen kanssa on myös olennainen osa toimintaamme. Yhteistyö vanhempien kanssa on erityisen tärkeää, sillä ikäryhmässä valinnat tehdään tällöin vielä lähes kokonaan kodin ja vanhempien kautta. Laajempana yhteiskunnallisena tavoitteenamme on vaikuttaa positiivisesti suomalaisten hyvinvointiin. Muun muassa  päihteistä ja ylipainosta aiheutuneet ongelmat ovat yksi suurimpia uhkia kansanterveydellemme.