Höstens undervisning har kört igång även för Lära för Livet-lektionernas del. Under hösten förverkligar vi undervisningsprogrammet på distans i skolor och daghem vi samarbetar med. Under hösten kommer vi även att på distans besöka nya skolor. Hittills har distanslektionerna varit tämligen lyckade och vi har fått mycket bra feedback från såväl elever som lärare. Det har varit fint att kunna möta elever trots att nuvarande restriktioner utesluter att fysiskt besöka många skolor och daghem.

Vår distanshelhet innehåller material för distansundervisning riktad till 3-13-åringar; uppgifter och undervisningsvideor som klassläraren kan använda. Äldre elever kan dessutom delta i live-distanslektioner.

Under hösten kommer vi även att utöka samarbetet med olika idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kontakta oss om ni vill komplettera era hobbylektioner med Lära för Livet -stunder med hälso- och välbefinnandetema. Kontakt: satu.carlson@koulutuselamaan.fi