Syksy opetuksineen on käynnistynyt myös Koulutus Elämään- tuntien osalta. Toteutamme opetusohjelmaamme nyt syksyn aikana etämuotoisena kokonaisuutena yhteistyökouluissamme ja päiväkodeissa. Syksyllä tulemme etävierailemaan myös uusissa kouluissa. Tähän mennessä pidetyt etätunnit ovat olleet varsin onnistuneita ja niin oppilailta kuin luokanopettajiltakin olemme saaneet erittäin hyvää palautetta. Hienoa on ollut päästä kohtaamaan oppilaita siitä huolimatta, vaikka tämän hetkiset rajoitukset monissa päiväkodeissa ja kouluissa poissulkevatkin fyysisen vierailun paikanpäällä.

Etäkokonaisuutemme pitää sisällään 3-13-vuotiaille suunnattua etämateriaalia; luokanopettajan hyödynnettävissä olevia tehtäviä ja opetusvideoita. Isommat koululaiset lisäksi osallistuvat live-etätunteihin.

Syksyn aikana lisäämme myös yhteistyötä erilaisten urheiluseurojen ja muiden lasten ja nuorten harrastetoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Ottakaa yhteyttä, mikäli haluatte täydentää harrastustunteja terveys- ja hyvinvointi aiheisilla Koulutus Elämään- tuokioilla. Yhteydenotot osoitteeseen satu.carlson@koulutuselamaan.fi