Content of the lessons
KE_web_oppimisymparisto

Content of the lessons

Ages 3-4: I take care of myself (approx. 30min)

Content of the lesson:

 • Feeling and exploring the body
 • Exercise
 • Reflecting on hygiene and health with Harold the Giraffe
 • Resting under the stars

Goals:

 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan: iho, lihakset, luut, sydän.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tietää, miten hygieniasta tulee huolehtia (esim. peseytyminen, hampaiden pesu, hiusten harjaaminen).

Age 5: All about me (approx. 30min)

Content of the lesson:

 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Break exercise
 • The importance of exercise and rest
 • Resting under the stars
 • Harold's song

Goals: 

 • Lapsi oppii nimeämään sisäelimiään: sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tietää, miten hygieniasta tulee huolehtia (esim. peseytyminen, hampaiden pesu, hiusten harjaaminen).

Preschool: My amazing body (approx. 45min)

Content of the lesson:

 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Varied and healthy diet
 • Picnic
 • Harold's song

Goals: 

 • Lapsi tietää, että ruoka-aineet voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin ja terveellinen ruoka koostuu monipuolisesti eri ruoka-aineista.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 •  Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan sekä keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto ja aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 

1st grade: Feelings (approx. 60min)

Content of the lesson:

 • Recognizing feelings
 • Feelings activity
 • Kehon tutkiminen keholiivin avulla
 • Break exercise
 • Harold's song

Goals: 

 • Lapsi tunnistaa ja nimeää tunteita (ilo, suru, viha).
 • Auttaa lasta käsittelemään sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan sekä keskeisimmät sisäelimet (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla.

2nd grade: Getting to know the brain (approx. 60min)

Content of the lesson:

 • Exploring the body using Digi-Alma
 • Break exercise
 • Function and well-being of the brain
 • Journey to space
 • Harold's song

 

Goals: 

 • Lapsi saa tietoa aivojen tehtävistä  ja ymmärtää miten pitää aivoistaan huolta.
 • Hän oppii, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, ilmaa, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi osaa nimetä kehonosiaan ja keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 
 • Lapsi oppii lääkkeiden merkitystä ja niiden tarkoituksen sairastumisen yhteydessä.
 • Lapsi ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia ja jokainen on arvokas omana itsenään (oppiminen, osaaminen, persoonallisuus ja tunteet).

3rd grade: Uniqueness (approx. 75min)

Content of the lesson:

 • Uniqueness activity
 • Tutkitaan ihmisen kehoa Curiscope T-paidan avulla
 • Discussion about tobacco
 • Wellness bingo

Goals: 

 • Lapsi ymmärtää, että jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas.
 • Hän tietää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii kehonosien ja keskeisten sisäelinten tehtäviä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot)
 • Lapsi oppii, että tietyt päihdeaineet (tupakka ja alkoholi) ovat terveydelle haitallisia ja muuttavat kehon toimintaa.

4th grade: Friends (approx. 90min)

Content of the lesson:

 • What is a good friend like?
 • Harold-pelissä autetaan Haroldia tekemään terveellisiä valintoja
 • Discussion about substances (tobacco, alcohol, snuff, electronic cigarettes)
 • Sosiaaliset taidot eri tilanteissa

Goals: 

 • Lapsi ymmärtää, että ystävillä voi olla vaikutusta omiin valintoihin (ryhmäpaine)
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ikään sopivalla tavalla ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lisäksi hän oppii tunnistamaan päihteisiin liittyviä riskitilanteita.
 • Lapsi osaa nimetä asioita, jotka lisäävät hyvinvointia tai aiheuttavat pahoinvointia.

5th grade: Decisions (approx. 90min)

Content of the lesson:

 • Reflecting on factors that influence decision-making
 • “Tosiasia/ mielipide” –tehtävä
 • The Harold game
 • Influence of substances
 • Deepening knowledge of the body and its function
 • Discussion about substances and related legislation

Goals: 

 • Lapsi ymmärtää itsenäisten päätösten merkityksen terveyden ja tulevaisuuden kannalta ja sen, millaiset tekijät saattavat vaikuttaa päätöksen tekoon.
 • Lapsi oppii nimeämään kehon tärkeät elintoiminnot ja ymmärtää epäterveellisten ja haitallisten asioiden vaikutukset kehoon.
 • Hän oppii nimeämään päihteiden haitallisia aineita.
 • Hän ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lapsi tietää päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa.

6th grade: Choices (approx. 90min)

Content of the lesson:

 • Opetuskeskustelu valintojentekoprosessista
 • Päihdekeskustelu: “Kokeilusta riippuvuuteen”
 • Percentage activity about substances
 • Compasito – rahankäyttötehtävä

Goals: 

 • Lapsi oppii ymmärtämään valintojen tekemistä ja merkitystä terveyden ja tulevaisuuden kannalta. 
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Hän osaa nimetä päihteiden haitallisia aineita.
 • Lapsi tiedostaa asioita, joista ihminen saa hyvää oloa kehoaan vahingoittamatta.
 • Hän huomaa, että suurin osa nuorista ei käytä päihteitä.
 • Lapsi myös ymmärtää perheen taloudellisia valintoja.