Content of the lessons
KE_web_oppimisymparisto

Content of the lessons

Ages 3-4: I take care of myself (approx. 30min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone
 • Break exercise
 • Feeling and exploring the body
 • Reflecting on hygiene and health with Harold the Giraffe
 • Resting under the stars
 • Harold's song 

Goals:

 • Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan: iho, lihakset, luut, sydän.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi tietää, miten hygieniasta tulee huolehtia (esim. peseytyminen, hampaiden pesu, hiusten harjaaminen)

Age 5: All about me (approx. 30min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone
 • Break exercise
 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Kaveritaidot ja satu Haroldista
 • Harold's song

Goals: 

 • Lapsi oppii nimeämään sisäelimiään: sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi ymmärtää, miksi kaverit ovat tärkeitä ja miten kavereita kohdellaan.

Preschool: My amazing body (approx. 45min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone
 • Break exercise
 • Varied and healthy diet
 • Keholiivin avulla kehonosien tutkiminen
 • Picnic
 • Harold's song

Goals: 

 • Lapsi tietää, että ruoka-aineet voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin ja terveellinen ruoka koostuu monipuolisesti eri ruoka-aineista.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 •  Lapsi oppii nimeämään kehonosiaan sekä keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto ja aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 

1st grade: Feelings (approx. 60min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen sekä tunteiden säätely
 • Break exercise 
 • Tunneharjoituksia
 • Haroldin auttaminen 
 • Hengitysharjoitus
 • Harold's song 

Goals: 

 • Lapsi tunnistaa ja nimeää tunteita (ilo, suru, viha).
 • Auttaa lasta käsittelemään sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita.
 • Lapsi huomaa, että ihmiset kokevat tunteita eri tavoin.
 • Lapsi ymmärtää, miltä tunteet tuntuvat kehon eri osissa ja miten kehosta pidetään huolta.
 • Hän ymmärtää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.

2nd grade: Getting to know the brain (approx. 60min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Exploring the body using Digi-Alma 
 • Break exercise 
 • Aivojen toiminta ja niiden hyvinvointi 
 • Myönteinen ajattelu
 • Harold's song 

Goals: 

 • Lapsi saa tietoa aivojen tehtävistä  ja ymmärtää miten pitää aivoistaan huolta.
 • Hän oppii, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi osaa nimetä kehonosiaan ja keskeisiä sisäelimiä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot) sekä tietää elinten tehtävät ikätasolleen sopivalla tavalla. 
 • Lapsi oppii lääkkeiden merkitystä ja niiden tarkoituksen sairastumisen yhteydessä.
 • Lapsi ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia ja jokainen on arvokas omana itsenään (oppiminen, osaaminen, persoonallisuus ja tunteet).

3rd grade: Uniqueness (approx. 75min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Ainutlaatuisuus- tehtävä
 • Tutkitaan ihmisen kehoa Curiscope t-paidan avulla 
 • Keskustelua keholle haitallisista asioista, kuten tupakasta ja alkoholista
 • Wellness bingo 

Goals: 

 • Lapsi ymmärtää, että jokainen on erilainen, ainutlaatuinen ja arvokas omana itsenään (oppiminen, osaaminen, persoonallisuus, tunteet).
 • Hän tietää, että keho tarvitsee ruokaa, juomaa, happea, liikuntaa ja unta.
 • Lapsi oppii kehonosien ja keskeisten sisäelinten tehtäviä (sydän, keuhkot, vatsalaukku, suolisto, aivot)
 • Lapsi oppii, että tietyt päihdeaineet (tupakka ja alkoholi) ovat terveydelle haitallisia ja muuttavat kehon toimintaa.

4th grade: Friends (approx. 90min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Käsitellään ystävyyttä ja erilaisia sosiaalisia tilanteita (kuten ryhmäpainetta ja sosiaalisia taitoja) 
 • Hyvinvoinnin ympyrä (Ihmisen tarpeet) 
 • Päihdekeskustelu tilannekuvien avulla (tupakka, nuuska, sähkötupakka ja alkoholi)
 • Digitaalinen Harold-peli hyvinvointiaiheista 

Goals: 

 • Lapsi ymmärtää, että ystävillä voi olla vaikutusta omiin valintoihin (ryhmäpaine)
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ikään sopivalla tavalla ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lisäksi hän oppii tunnistamaan päihteisiin liittyviä riskitilanteita.

5th grade: Decisions (approx. 90min)

Content of the lesson:

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Pohditaan päätöksiin vaikuttavia tekijöitä 
 • “Tosiasia/mielipide” -tehtävä 
 • Hyvät ja huonot päätökset terveyden ylläpitämiseksi, syvennetään tietoutta kehon toiminnasta
 • Discussion about substances and related legislation
 •  Digitaalisessa Harold- pelissä autetaan Haroldia tekemään hyvinvointiin liittyviä päätöksiä 

Goals: 

 • Lapsi ymmärtää itsenäisten päätösten merkityksen terveyden ja tulevaisuuden kannalta ja sen, millaiset tekijät saattavat vaikuttaa päätöksen tekoon.
 • Lapsi oppii nimeämään kehon tärkeät elintoiminnot ja ymmärtää epäterveellisten ja haitallisten asioiden vaikutukset kehoon.
 • Hän oppii nimeämään päihteiden haitallisia aineita.
 • Hän ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Lapsi tietää päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa.

6th grade: Choices (approx. 90min)

Ohjelman sisältö:

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Opetuskeskustelu valintojentekoprosessista 
 • Päihdekeskustelu “kokeilusta riippuvuuteen”
 • Percentage activity about substances
 • Compasito- rahankäyttötehtävä
 • Digitaalisessa Harold- pelissä autetaan Haroldia tekemään hyvinvointiin liittyviä valintoja.

Goals: 

 • Lapsi oppii ymmärtämään valintojen tekemistä ja merkitystä terveyden ja tulevaisuuden kannalta. 
 • Lapsi saa tietoa päihteistä ja ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • Hän osaa nimetä päihteiden haitallisia aineita.
 • Lapsi tiedostaa asioita, joista ihminen saa hyvää oloa kehoaan vahingoittamatta.
 • Hän huomaa, että suurin osa nuorista ei käytä päihteitä.
 • Lapsi myös ymmärtää perheen taloudellisia valintoja.