Ihmissuhteet - Förhållanden - Relationships

Hyvinvointi - Välmående - Wellness

Liikunta - Motion - Exercise

Uni - Sömn - Sleep

Energiajuomat - Energidrycker - Energy Drinks

Digipelaaminen - Digitalt spelande - Digital Gaming

Päihteet ja tupakka - Berusningsmedel och tobak - Intoxicants and tobacco

Aikuisten päihteiden käyttö - Bruk av vuxnas berusningsmedel - Adult substance use

Spelets innehåll har utvecklats i samarbete med A-klinikstiftelsen och Finlands föräldraförbund. Spelets utvecklande har möjliggjorts genom finansiering från Alko.