Ihmissuhteet - Förhållanden - Relationships

Hyvinvointi - Välmående - Wellness

Liikunta - Motion - Exercise

Uni - Sömn - Sleep

Energiajuomat - Energidrycker - Energy Drinks

Digipelaaminen - Digitalt spelande - Digital Gaming

Päihteet ja tupakka - Berusningsmedel och tobak - Intoxicants and tobacco

Aikuisten päihteiden käyttö - Bruk av vuxnas berusningsmedel - Adult substance use

The game's content has been made in association with the A-Clinic Foundation and the Parents' Association of Finland.  The development was made possible through funding from Alko.