Tuki tulevaisuuteen

Tuki tulevaisuuteen

En bättre morgondag skapas idag!

Lära för Livet Stiftelsen förverkligar ett omfattande hälsoundervisningsprogram riktat till barn och ungdomar i åldern 3-13 år. Centrala områden är hälsosam livsstil och förebyggande rusmedelsarbete. Undervisningsevenemang ordnas en gång per år som återkommande evenemang.

Lära för Livet -undervisningsprogrammets mål är att främja en hälsosam livsstil hos barn och ungdomar samt förebygga rusmedelsmissbruk. Grundtanken är att förstärka barnets självkänsla genom att ge information om den egna kroppen och dess unika karaktär. Genom undervisningen uppmuntras barnet att göra goda och hälsosamma val beträffande det egna livet och att värna om det egna välbefinnandet. Undervisningen ordnas i lågstadiers och daghems utrymmen under ledning av stiftelsens egna lärare.

Lära för Livet Stiftelsen bygger ramen för en balanserad vardag för finländska barn.

Vill du ha undervisning till din skola? Fyll i en kontaktförfrågan här!!

Aktuellt

Haemme kahta uutta työntekijää

Haluatko olla mukana vaikuttamassa Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen? Haemme kahta kasvatusalan ammattilaista joukkoomme! Hakuaika 28.4. saakka, lue lisää mol.fi:n työpaikkailmoituksesta.

Read More »

Puhutaan päihteistä!

Koulutus Elämään Säätiön Puhutaan päihteistä -podcast on alakoululaisten vanhemmille suunnattu ohjelmasarja. Koulutus Elämään Säätiön terveys- ja päihdekasvatuksen asiantuntijat antavat vanhemmille vinkkejä siitä, miten kouluikäisen lapsen kanssa voi keskustella päihteistä. Podcast kannustaa

Read More »

Artikkelisarja Tunteista

Tässä artikkelisarjassa tutustutaan tunteisiin. Ensimmäisessä artikkelissa käsitellään kirjallisuuden pohjalta, mitä tunteet ovat, tunteen herääminen ja sen elinkaari. Toisessa artikkelissa paneudutaan tunne-keho-yhteyteen eli siihen, miten keho ja tunteet toimivat yhdessä. Kolmannessa artikkelissa paneudutaan tunnetaitoihin,

Read More »