Content of the lessons

Content of the lessons

The program is designed to progress annually, taking into account the child's age group.

Ages 3-4

I take care of myself approx. 30 min 

 • Haroldin huone
 • Feeling and exploring the body
 • Break exercise
 • Reflecting on hygiene and health with Harold the Giraffe
 • Resting under the stars
 • Harold's song

Age 5 

All about me approx. 30 min

 • Haroldin huone
 • Keholiivin avulla kehon osien tutkiminen
 • Break exercise
 • Kaveritaidot ja satu Haroldista
 • Harold's song

Preschool 

My amazing body approx. 45 min 

 • Haroldin huone
 • Break exercise
 • Keholiivin avulla kehon osien tutkiminen
 • Varied and healthy diet
 • Picnic
 • Harold's song

1st grade 

Tunteet n. 45 min

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Recognizing feelings ja nimeäminen sekä tunteiden säätely
 • Feelings activity
 • Break exercise 
 • Haroldin auttaminen 
 • Hengitysharjoitus 
 • Harold's song 

2nd grade 

Tutustumme aivoihin n. 45 min

 • Haroldin huone lisätyn todellisuuden keinoin
 • Exploring the body using Digi-Alma 
 • Break exercise 
 • Aivojen toiminta ja niiden hyvinvointi 
 • Myönteinen ajattelu
 • Harold's song 

3rd grade 

Minä ja me n. 45 min

 • Mitä keho tarvitsee -video
 • Yhteiset ominaisuudet – tehtävä
 • Tutkitaan ihmisen kehoa Curiscope t-paidan avulla 
 • Keskustelua keholle haitallisista asioista, kuten tupakasta ja alkoholista

4th grade 

Friends approx. 1h 30min

 • Seppo-pelissä käsitellään hyvinvointiin liittyviä teemoja
 • Käsitellään erilaisia sosiaalisia tilanteita (kuten ryhmäpainetta)
 • Hyvinvoinnin ympyrä (ihmisen tarpeet)
 • Päihdekeskustelu tillannekuvien avulla (tupakka, nuuska, sähkötupakka, alkoholi)
 • Digitaalinen Harold-peli päihde- ja hyvinvointiaiheista

5th grade 

Sosiaalinen media n. 1 h 30 min

 • Seppo-pelissä käsitellään hyvinvointiin liittyviä teemoja
 • Pohditaan turvallisuutta ja vastuullisuutta  sosiaalisessa mediassa
 • Syvennetään tietoa kehosta ja siihen liittyvistä päätöksistä 
 • Keskustelu päihteistä ja niiden lainsäädännöstä
 • Digitaalinen Harold-peli päihde- ja hyvinvointiaiheista 

6th grade 

Valinnat n. 1 h 30 min

 • Seppo-pelissä käsitellään hyvinvointiin liittyviä teemoja
 • Keskustelu valintojentekoprosessista 
 • Päihdekeskustelu kokeilusta-riippuvuuteen 
 • Nuorten ajankohtaiset päihdeluvut prosentteina 
 • Keksitään iloa ja onnea tuovia valintoja 
 • Pohditaan rahankäyttöön liittyviä valintoja 
 • Digitaalinen Harold-peli päihde- ja hyvinvointiaiheista