Koulutus Elämään Säätiön opetusohjelma on kansainvälinen, mutta suunniteltu tukemaan ja täydentämään suomalaista kouluopetusta.

Life Education -opetusohjelma kehitettiin 1960-luvulla Australiassa. Englantiin ohjelma tuotiin Australiasta 1970-luvulla mm. prinssi Charlesin tukemana. Tänä päivänä Life Education -ohjelmaa toteuttaa Englannissa vuonna 1739 perustettu Coram-säätiö. Toiminnan keskuksia on useilla paikkakunnilla eri puolilla maata, ja käytössä on tällä hetkellä noin 100 opetusvaunua. Life Education -opetusta saa vuosittain noin 800 000 englantilaista lasta.  Englannissa mm. Barclays Bank on ollut useita vuosia yksi ohjelman uskollisista taustavoimista, kuten myös rotaryliike ja Inner Wheel. Nykyään ohjelma toimii 14 eri maassa ja sen käy läpi noin 4 miljoonaa lasta vuosittain. Ohjelma levisi Englannin kautta myös Suomeen. Suomessa liikkeen isänä toimi edesmennyt professori Niilo Hallman. Ohjelmaa alettiin toteuttaa meillä vuonna 2001, kun ensimmäinen opetusvaunu saatiin Englannista Suomeen. Vuosittain Suomessa opetusta saa noin 24 000 suomalaista lasta 120 alakoulussa ja päiväkodissa 20 paikkakunnalla.

The need of a health education program in Finland

Most Finnish children are well and healthy. Although children’s health has developed positively, the experience of health has not changed in a positive direction. One in ten school-age children has a medically diagnosed injury or illness that requires treatment. In recent decades, the range of children’s illnesses has changed. In particular, overweight, asthma, allergies and depression have increased significantly. With childhood overweight, type 2 diabetes has also become more common in children. Preventive and planned health and substance abuse education is increasingly needed in Finland. Healthy lifestyles are learned in early childhood.