Programmets innehåll:

  • Utforskande av kropp och organ med hjälp av en kroppsväst
  • Pausgymnastik
  • Betydelsen av motion och vila för hälsan
  • Vilostund under stjärnorna
  • Harolds sång

Mål:

Barnet

  • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
  • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
  • vet hur man tar hand om sin hygien (t.ex. tvätta sig, borsta tänder, borsta håret).