Opettajamme

Life Education Finland has three full-time educators who deliver the Life Education program in primary schools and kindergartens. All educators are specially trained to deliver the program.

Learning environment

Opetus toteutetaan koulun sisätiloihin sijoitetussa Studiossa, jossa erikoiskoulutuksen saanut opettaja pitää kullekin ikätasolle suunnitellun, elämyksellisen oppitunnin. Opetusta annetaan myös ruotsin kielellä.