Material till föräldrar

Material till föräldrar

På den här sidan hittar du information till föräldrar.
(Materialet är på finska)

Artiklar till föräldrar

 

Artikkelisarja tunteista (www.hyvakysymys.fi)

Artikkeli: Miten puhua päihteistä koululaiselle? (www.hyvakysymys.fi)

Atrikkeli: Miten tukea perheen yhteyttä ja purkaa stressiä (www.hyvakysymys.fi)

Artikkeli: Lempeää asennetta perhearkeen (www.hyvakysymys.fi)

 

Barns frågor och exempel

Barn ställer mycket frågor under Lära för Livet -lektionerna. Vi har här samlat barns frågor om vänskap och mobbning samt hälsa och rusmedel. I filen kan du också läsa åldersanpassade exempel på svar på barnens frågor.

Lasten kysymyksiä ystävyydestä ja kiusaamisesta (pdf)

Lasten-kysymyksiä-alkoholista-ja-päihteistä-yleisesti (pdf)

Lasten-kysymyksiä-tupakasta-ja-nuuskasta (pdf)

Lasten-kysymyksiä-huumeista (pdf)

Lasten-kysymyksiä-terveydestä (pdf)