På den här sidan hittar du information till föräldrar. Vi uppdaterar sidan under hösten.

Artiklar till föräldrar

Artikkeli: Miten puhua päihteistä koululaiselle?

Atrikkeli: Miten tukea perheen yhteyttä ja purkaa stressiä

Artikkeli: Lempeää asennetta perhearkeen

Barns frågor och exempel

Barn ställer mycket frågor under Lära för Livet -lektionerna. Vi har här samlat barns frågor om vänskap och mobbning samt hälsa och rusmedel. I filen kan du också läsa åldersanpassade exempel på svar på barnens frågor.