Lära för Livet Stiftelsens undervisningsprogram är internationellt, men utformat att stöda och komplementera finländsk skolundervisning..

Life Education -undervisningsprogrammet utformades på 1960-talet i Australien. Därifrån spreds programmet via England vidare till Finland. Idag verkar programmet i 14 olika land och engagerar ca. 4 miljoner barn årligen. I England får 800 000 barn Life Education -undervisning varje år. Rörelsens grundare i Finland var den nu bortgångne professor Niilo Hallman. Hos oss började programmet drivas år 2001 då den första undervisningsvagnen kom från England till Finland.

Undervisningen når årligen ca. 24 000 finländska barn i 120 lågstadier och daghem på 20 orter.

Behövs programmet i Finland?

Största delen finländska barn mår bra och är friska. Fastän barns hälsa har sett en positiv utveckling, har upplevandet av hälsa inte utvecklats i en positiv riktning. Vart tionde barn i skolåldern har en medicinskt diagnostiserad skada eller sjukdom som kräver behandling. Under de senaste decennierna har spektrumet av sjukdomar hos barn förändrats. I synnerhet övervikt, astma, allergier och depression har ökat avsevärt. I och med övervikt hos barn har typ 2 -diabetes blivit allmännare även bland barn. Förebyggande och planerad hälso- och rusmedelsfostran behövs i allt högre grad i Finland. En sund livsstil grundläggs redan i tidig ålder.