Programmets innehåll:

 • Vi funderar på faktorer som påverkar beslut vi gör
 • “Fakta/ åsikt” –uppgift
 • Harold-spelet
 • Effekten av rusmedel
 • Kunskap om kroppen och dess funktion fördjupas
 • Diskussion om rusmedel och relaterad lagstiftning

Mål:

Barnet

 • förstår hur självständiga beslut påverkar hälsan och framtiden.
 • känner till faktorer som främjar hälsa och välmående samt skadeverkningar av rusmedel.
 • förstår att rusmedel ändrar kroppens funktion.
 • kan kroppens vitala funktioner och förstår hur ohälsosamma och skadliga saker påverkar kroppen.
 • kan benämna skadliga ämnen i rusmedel.
 • förstår rusmedelsrelaterad lagstiftning i Finland.