Ohjelman sisältö:

 • Pohditaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä
 • “Tosiasia/ mielipide” –tehtävä
 • Harold-peli
 • Päihteiden vaikutus
 • Syvennetään tietoa kehosta ja sen toiminnasta
 • Opetuskeskustelu päihteistä ja niihin liittyvistä lainsäädännöistä

Tavoitteet:

Lapsi

 • ymmärtää itsenäisten päätösten merkityksen terveyden ja tulevaisuuden kannalta.
 • tunnistaa terveyttä ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä sekä päihteiden haitallisia vaikutuksia.
 • ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
 • osaa kehon tärkeät elintoiminnot ja ymmärtää epäterveellisten ja haitallisten asioiden vaikutukset kehoon
 • osaa nimetä päihteiden haitallisia aineita.
 • ymmärtää päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa.