Lära för Livet Stiftelse
Vävarsvägen 6-8
02630 Esbo

Satu Carlson
Opetustoiminnan koordinaattori 
p.010 050 407 0440 010 
satu.carlson.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Riina Haapakoski
Lärare i huvudsyssla 
p.0 050 3693 339 0 
riina.haapakoski.roskaa.postii.@koulutuselamaan.fi

                                                         Heini Hollo 
                                                         Lärare i huvudsyssla 
                                                         p.0 050 375 9320 0 
                                                         heini.hollo@koulutuselamaan.fi

(Vanhempainvapaalla) Pia Kosonen
Lärare i huvudsyssla 
p.0 050 375 9320 0 
pia.kosonen.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Sami Teikko
Verksamhetsledare 
p. 0 0400 638 863 0 
sami.teikko.roska.posti.@koulutuselamaan.fi

Lära för Livet Stiftelsens beslutsbefogenhet utövas två år i taget av styrelsen som väljs vid stiftelsens årsmöte.

Kari Helaniemi, styrelsens ordförande
Kirsti Gesterberg, vice ordförande
Raija Koivisto, medlem
Tarja Lausvaara, medlem
Pihla Meskanen, medlem
Soili Mynttinen, medlem