Lära för Livet Stiftelse
Vävarsvägen 6-8
02630 Esbo

Pia Kosonen
Lärare i huvudsyssla
tel. 050 3759 320

Riina Haapakoski
Lärare i huvudsyssla
p. 050 3693 339

Satu Carlson
Opetustoiminnan koordinaattori 
tel. 050 4070440

Tarja Nuutinen
Kontorsassistent
tel. 040 7214 092

Sami Teikko
Verksamhetsledare
tel. 0400 638 863

E-postadresser är i formatet förnamn.efternamn(at)koulutuselamaan.fi

Styrelse

Lära för Livet Stiftelsens beslutsbefogenhet utövas två år i taget av styrelsen som väljs vid stiftelsens årsmöte.

Kari Helaniemi, styrelsens ordförande
Kirsti Gesterberg, vice ordförande
Raija Koivisto, medlem
Tarja Lausvaara, medlem
Pihla Meskanen, medlem
Soili Mynttinen, medlem