Programmets innehåll:

 • Procentuppgift om rusmedel
 • Harold-spelet
 • Diskussion om rusmedel och processen då vi gör val
 • Uppgift om lycka
 • Compasito – uppgift om att använda pengar

Mål:

Barnet

 • förstår hur val påverkar hälsan och framtiden.
 • känner till faktorer som har att göra med hälsa och välmående samt skadeverkningar av rusmedel.
 • förstår att rusmedel ändrar kroppens funktion.
 • kan benämna skadliga ämnen i rusmedel.
 • märker att största delen ungdomar inte använder rusmedel.
 • är medvetet om saker som får en person att må bra utan att skada kroppen
 • förstår familjens ekonomiska val.