Programmets innehåll:

  • Hurdan är en bra vän?
  • Harold-spelet
  • Diskussion om rusmedel (tobak, alkohol, snus, elektroniska cigaretter)
  • Tecknad serie om vänskap

Mål: Barnet

  • förstår att vänner kan påverka de egna valen
  • känner igen faktorer som påverkar hälsa och välmående samt skadeverkningar av rusmedel
  • förstår att rusmedel ändrar kroppens funktion
  • kan nämna saker som ökar välmående eller orsakar illamående