Programmets innehåll:

  • Unikhetsuppgift
  • Vi utforskar människokroppen med hjälp av Digi-Alma
  • Diskussion om tobak
  • Vålmående-bingo

Mål: 

Barnet

  • förstår att alla är unika och värdefulla.
  • förstår att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
  • lär sig benämna sina kroppsdelar: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
  • lär sig förstå mediciners betydelse och funktioner i samband med sjukdom.
  • lär sig att vissa rusmedel (nikotin och alkohol) ändrar kroppens funktion.