Programmets innehåll:

  • Utforskande av den egna kroppen med hjälp av Digi-Alma
  • Pausgymnastik
  • Hjärnans funktion och välmående
  • Rymdresa
  • Harolds sång

Mål:

Barnet

  • förstår hjärnans funktioner och kan ta hand om sin hjärna.
  • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
  • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
  • lär sig förstå mediciners betydelse och funktioner i samband med sjukdom.
  • förstår att vi alla är olika och var och en är värdefull som den är (inlärning, kunskaper, personlighet och känslor).