Programmets innehåll:

  • Igenkännande av känslor
  • Känsloövning
  • Utforskande av den egna kroppen med hjälp av en kroppsväst
  • Pausgymnastik
  • Harolds sång

Mål:

Barnet

  • känner igen och kan benämna känslor (glädje, sorg, ilska).
  • lär sig hantera både positiva och negativa känslor.
  • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
  • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.