Kestävän kehityksen sitoumus 

Koulutus Elämään Säätiön kestävän kehityksen sitoumus 

Kestävän kehityksen päämääränä voidaan pitää ihmisten tervettä ja itseään toteuttavaa elämää sekä elämänlaadun parantamista pidemmällä aikavälillä. Kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat nykyajasta tuleviin sukupolviin. Myös jälkipolville tulee taata yhtäläiset oikeudet luonnonvaroihin ja puhtaaseen ympäristöön. 

Säätiön toiminnassa huomioimme ajankohtaisen tutkimustiedon aiheista sekä lapsia puhututtavat trendit, joilla on yhteys kestävän kehityksen teemoihin. Pyrimme kannustamaan lapsia uuden innovointiin ja ylläpitämään toiveikkuutta paremmasta tulevaisuudesta. Luonnon kunnioittaminen on huomioitu opetusohjelman sisällöissä.

Opetuksessamme kannustetaan oppilaita kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin, kuten terveellisiin elämäntapoihin, aineettomiin onnentuojiin, harkintaan rahankäytössä ja jättämään turhat ostokset tekemättä. Lapsille korostetaan myös sitä, että jos jotakin hajottaa, luonnonvaroja kuluu turhaan.  

Päihteiden väärinkäyttö ei ole osa kestävää kehitystä. Haittoja ehkäisevä työ on kestävän kehityksen tukemista. Koko elämänkaaren läpi kantava hyvinvointi ja perusturva luovat perustan kestävälle yhteiskunnalle. Opetusohjelmassa tuodaan esille päihteiden vaikutuksia ihmiskehoon sekä ympäristöön.

Kohderyhmien osallisuus opetusohjelman kehityksessä huomioidaan palautteenkeruun ja suunnitteluun osallistamisen kautta. Ajoittain kootaan kehittämisryhmiä yhdistellen säätiön eri kohderyhmiä ja hallitusta sekä henkilöstöä.   

Oppilaitosvierailun aikana huomioimme vierailukohteidemme käytännöt kierrätyksen suhteen ja säästämme vettä ja energiaa. Käytämme pääasiallisesti sähköisiä materiaaleja tunneilla.  Kouluvierailuja suunnitellaan niin, että taustalla on idea mahdollisimman vähistä kilometreistä ja päästöistä. 

Säätiön kaikissa hankinnoissa pyritään valitsemaan ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Toimistolla huolehdimme myös lajittelusta. Kestävä kehitys sisältää myös sen, että työmäärä on tasapainossa eikä kuormita tekijöitä liikaa ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan.