Opettajamme

Koulutus Elämään -säätiössä toimii kolme kokopäiväistä opettaja ja yksi tuntiopettaja, jotka toteuttavat Koulutus Elämään -opetusohjelmaa alakouluissa ja päiväkodeissa. Kaikki opettajat ovat saaneet erityiskoulutuksen opetusohjelman toteuttamiseen kaikilla luokka-asteilla.

Oppimisympäristö

Opetus toteutetaan koulun sisätiloihin sijoitetussa Studiossa, jossa erikoiskoulutuksen saanut opettaja pitää kullekin ikätasolle suunnitellun, elämyksellisen oppitunnin. Studio-opetuksessa hyödynnetään mm. iPad -teknologiaa. Opetusta annetaan myös ruotsin kielellä.