Ohjelman sisältö:

Pohditaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä

“Tosiasia/ mielipide” –tehtävä

Harold-peli

Päihteiden vaikutus

Syvennetään tietoa kehosta ja sen toiminnasta

Opetuskeskustelu päihteistä ja niihin liittyvistä lainsäädännöistä

Tavoitteet:

Lapsi

  • ymmärtää itsenäisten päätösten merkityksen terveyden ja tulevaisuuden kannalta.
  • tunnistaa terveyttä ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä sekä päihteiden haitallisia vaikutuksia.
  • ymmärtää, että päihdyttävät aineet muuttavat kehon toimintaa.
  • osaa kehon tärkeät elintoiminnot ja ymmärtää epäterveellisten ja haitallisten asioiden vaikutukset kehoon
  • osaa nimetä päihteiden haitallisia aineita.
  • ymmärtää päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa.