Uudenlaista yhteistyötä! 

Jotkut ehkä tietävät, että leiritoiminta ei ole meille aivan tuntematon osa-alue. Olemme vierailleet Kuortaneen Urheiluopistolla Nuorisokasvatussäätiön Tervis -leireillä jo vuosia. Nyt leiripuoli saa ihan uutta kehitystä, kun pääsemme tänä syksynä mukaan Parasta Lapsille ry:n Näe Hyvä Mussa -viikonloppuleireille.  

Leirejä järjestetään Tampereen, Hämeenlinnan, Oulun ja Riihimäen lapsille. Olemme mukana Tampereen tämän syksyn lapsiryhmän leirien suunnittelussa ja toteutuksessa. Leirit järjestetään lomakeskus Pukkilassa Virroilla. Parasta Lapsille ry:n leiritoimintaa toteutetaan positiivisen pedagogiikan keinoin, kuten Koulutus Elämään -oppituntimmekin. 

Leireille tuomme valmiita sisältöjä opetusohjelmastamme sekä kehitämme uutta yhdessä Parasta Lapsille ry:n työntekijöiden kanssa. Luomme syksyn aikana monipuolisen materiaalipankin leiriohjaajien käyttöön, jonka aiheina on esimerkiksi tutustuminen, terveys ja hyvinvointi, keho, murrosikä, turvataidot, tunnetaidot, päihteet ja päätöksenteko. Sisällöt valikoidaan Näe Hyvä Mussa -toiminnan tavoitteita mukaillen, lapsen itsetuntoa vahvistaen, ryhmäytymistä ja uusien ystävyyssuhteiden syntymistä edistäen ja lapsen omaehtoista toimintaa kunnioittaen. Jokaisen ryhmän ollessa erilainen, jatkossa leirien ohjaajat voivat valikoida sopivimmat ja ajankohtaisimmat tehtävät toteutettavaksi leireillä. 

Seuraa leirikuulumisia @koulutuselamaan – tilin kautta Instagramissa tai @parastalapsille –  tililtä!