Tässä podcastissa keskustelevat Koulutus Elämään Säätiön päihde- ja terveyskasvatuksen asiantuntijat Satu ja Pia.

Satu puhuu: Kuuntelet Puhutaan päihteistä- podcastia. Täällä puhumassa olen minä, Satu ja tässä seurassani Pia. Me toimimme Koulutus Elämään Säätiön päihdekasvatuksen opettajina. Tässä podcastissa annamme vinkkejä alakoululaisten lasten vanhemmille siitä, kuinka päihteistä voi keskustella lapsen kanssa ja niistä pitääkin puhua, jotta voidaan korjata käsityksiä ja vahvistaa tietoa!

Lapset esittävät vanhemmilleen kysymyksiä päihteistä ja usein kysymykset tulevat yllättäen. Kysymyksestä yllättynyt vanhempi hämmennyksissään saattaa vastata lapselle vain jotakin ympäripyöreää tai ohittaa kysymykset ”ymmärrät sitten kun olet vähän vanhempi” tai ”en osaa tuohon vastata, löytyy varmaan netistä tietoa”. Olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä näiden lapsen pohdintojen kysymysten äärelle ja vaikka ehdottaa, että etsitään tietoa yhdessä.

Vanhemman tulisi itsekin ottaa puheeksi päihteet. Päihdeaiheisra keskustelu murtaa lapsen ja vanhemman välisiä tabuja ja lapsi kokee, että vaikeistakin asioista voi vanhemman kanssa keskustella. Tässä osiossa nostamme esiin kuudesluokkalaisten lasten pohdintoja ja kysymyksiä huumeisiin liittyen, joita olemme poimineet Koulutus Elämään- tunneilta.

Pia puhuu: Pienen alakoululaisen kanssa huumeista ei tarvitse käydä kovin tarkkaa keskustelua, tärkeää on käydä läpi turvallinen toiminta esimerkiksi, miten toimia, jos näkee huumeruiskun. 5-6.-luokkalainen tietää jo paljon niihin liittyen ja on tärkeää vahvistaa sitä tietoa sekä kuulla lapsen ajatuksia, jotta voi myös korjata vääriä käsityksiä. Tieto saattaa olla sellaista ”kaverin kaverilta” kuultua ja matkan varrella saanut uusia perättömiäkin ulottuvuuksia.

Jos lapsi esittää kysymyksiä huumeisiin liittyen, kannattaa olla hyvin tuntosarvet ojossa siitä, mitä lapsi haluaa tietää. Saattaa usein olla, että lapselle riittää hyvin yksinkertainen vastaus ”huumeet tarkoittavat sellaisia aineita, jotka sekoittavat aivojen toimintaa. Ne ovat Suomessa kiellettyjä eikä niitä saa edes aikuiset käyttää”. Sen syvällisempään terminologiaan ja tietoon vaikutuksista ja haitoista ei ole välttämättä tarvetta.

Satu puhuu: Huumekeskustelussa tulee tarkkaan pohtia, millaisia asioita nostaa esiin lapsen kanssa. On hyvä kysyä mitä tietoa lapsella itsellään on.

Lapsi kertoo: Me kerran tultiin mun kaverin kaa ton puiston metsän ohi, ni sit siel oli sellanen piikki.

Pia puhuu: Lapsen kanssa tulee korostaa turvataitoja, esimerkiksi kuinka toimia, kun näkee huumeruiskun, koskaan ei saa mennä koskemaan omin käsin. Ei vaikka olisi hanskat tms. Aina on kerrottava aikuiselle, joka sitten huolehtii ne roskiin. Lapsen kanssa voi jutella, mitä tehdä, jos kohtaa päihtyneitä ihmisiä. Sellaiset tilanteet saattavat olla lapselle hyvinkin pelottavia. Voi ohjata lasta kiertämään kauempaa tai soittaamaan vaikka vanhemmalle sellaisessa tilanteessa. Se saattaa tuoda turvan tunnetta, kun juttelee aikuiselle. Tärkeää on myös puhua lapselle, miten toimia jos kohtaa päihteiden myyntiä. On tärkeää muistaa kolmen kohdan nyrkkisääntö; Sano ei, poistu paikalta ja kerro aikuiselle.

Satu puhuu: Lapselle tulee kertoa epäluotettavista ihmisistä ja perinteinen ”älä ota vastaan mitään tuntemattomalta” pätee tänäkin päivänä. Pitää tuntea lapsensa hyvin ja ymmärtää ja ennakoida kuinka näistä asioista puhuu, kuitenkaan liikaa lietsomatta pelkoa ja epäluottamusta ihmisiä kohtaan. Nämä ovat kuitenkin keskeisiä asioita, joita lapselle sopivalla tavalla tulisi käydä läpi.

Lapsi kysyy: Mikä on vaarallisin huume ja voiko siihen kuolla?

Pia puhuu: Tätä kysytään usein ja tämän tyyppiset ääripään kysymykset kiinnostavat lapsia. Tällaisiin kysymyksiin voi vastata, että mikä tahansa huume voi olla vaarallinen. Huumebisnes on laitonta katukauppaa. Huumeet voivat pitää sisällään mitä vaan, joten mikä vain huume voi olla hengenvaarallinen.

Satu puhuu: Kutosluokkalaisen kanssa voi jo hyvin keskustella, että on olemassa mietoja ja kovia huumeita ja että jotkut saattavat olla sitä mieltä, että esimerkiksi alkoholi on vaarallisempaa kuin kannabis. Isomman lapsen kanssa keskustelua voi käydä yksittäisten, nimettyjen huumeiden vaikutuksista ja todellisista vaaroista.

Lapsi kysyy: Mitkä asiat huumeiden käytössä ovat laittomia ja mitkä laillisia?

Satu puhuu: Ensisijaisen tärkeää on korostaa huumeiden laittomuutta Suomessa. Suomessa kaikki huumeet ovat laittomia. Myynti, ostaminen mutta myös käyttäminen ja hallussapito. Huumeista saa ainoastaan puhua laillisesti. Laittomuuden korostaminen vahvistaa sitä, että nuori oppii suhtautumaan siihen varauksella ja ymmärtää niihin liittyviä riskejä ja vaaroja. Nuoren kanssa voi keskustella jo hyvinkin siitä, että yksikin uteliaisuutta tehty kokeilu voisi johtaa rikosmerkintään, sillä käyttökin on laitonta. Tällä puolestaan voi olla vaikutusta vaikka koko loppu elämään; esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan saantiin.

Pia puhuu: Kannabiksen laillistamiskeskustelut ovat myös nuorten huulilla. Viime vuosina se on noussut mediassa vahvemmin esiin ja jopa 4-5.-luokkalaiset saattavat tietää, että kannabis on jossain päin maailmaa laillista.

Satu puhuu: Se on toki asia erikseen, että ymmärtääkö sama koululainen kuitenkaan, että mistä oikeastaan edes puhutaan. Lapset ja nuoret poimivat helposti mielipiteitä ympäristöstä sen enempää kuitenkaan aiheeseen perehtymättä.

Pia puhuu: Vanhemman ei kannata lähteä kannabiskeskusteluihin ilman valmistautumista. Selvitä faktat myyteistä.

Lapsi kysyy: Miksi ihmiset käyttävät huumeita?

Satu puhuu: Tai päihteitä ylipäätään? Isommat koululaiset miettivät kyllä tätä. Siinä missä pienemmälle riittää yksinkertainen tieto haitoista, isompi alkaa jo pohtimaan, että kyllähän siinä täytyy jotain hyvää olla, että ryhtyy kokeilemaan tai käyttämään. Nuoren kanssa voi keskustella siitä, että päihteet tuovat mielihyvän tunteen, mutta haitat lopulta suuremmat ja huumeiden kohdalla ne voivat olla jopa hengenvaarallisia. Lasta voi ohjata pohtimaan asioita, jotka omassa elämässä tuovat ilon ja onnellisuuden tunteita, itseään tai muita vahingoittamatta. Voitte yhdessä apsen kanssa miettiä mitkä teidän perheessä ovat yhteisiä voimavaroja ja suojaavia tekijöitä.

Lapsi kysyy: Mitä eroa lääkkeillä ja huumeilla on?

Pia puhuu: Tämä on tärkeä esiin nosto keskusteluun, sillä ero voi olla hyvin häilyvä. Lääkkeiden turvallisesta käytöstä tulee keskustella. Nykyään myös nuorten keskuudessa leviää erinäiset bilehuumeet ynnä muut, joiden vuoksi näistä on tärkeää puhua.

Satu puhuu: Lisäksi nykypäivän suoristuskeskeisyys on lisännyt erilaisten dopingaineiden käyttöä nuorten keskuudessa. Opiskelusuorituksia tehostetaan keskittymiskykyä lisäävillä lääkeaineilla tai lievitetään stressiä. Toisaalta paineenalainen ja suorittamiseen painottuva elämä aiheuttaa unettomuutta, jota korjataan herkästi lääkkeillä. Masennus on lisääntynyt nuorilla ja erilaiset mielenterveyden haasteet. Näitä hoidetaan lääkkeillä, joihin sitten saattaa koukuttua. Lääkkeiden väärinkäytöstä on tärkeää myös keskustella, kun päihteistä puhutaan.

Pia puhuu: Vanhemman tulisi vahvistaa niitä suojaavia tekijöitä. Lapsen ja nuoren hyvä itsetunto on merkittävä tekijä päihdekokeilujen ehkäisemisessä. Lapsen ja nuoren usko itseensä ja omaan merkityksellisyyteen on todella tärkeä suojaava tekijä. Ei voi tässä kohtaa sanoa muuta vanhemmalle, kuin että kerro lapsellesi kaikin mahdollisin keinoin kuinka tärkeä hän on, ja aina voi puhua ja vaikka olisi mikä niin aina voi tulla luokse ja aina saa apua ja tukea.

Satu puhuu: Puhukaa päihteistä. Päihteisiin liittyviä tabuja voi murtaa keskustelemalla lapsen kanssa ikään sopivalla tavalla. Lopulta nuoren on helpompi puhua vanhemmalle huolistaan, kun vaikeistakin asioista on kotona juteltu ja perheessä vallitsee avoin ilmapiiri. Lisääntyneen tiedon myötä päihteet menettävät viehätystään ja nuorella uteliaisuus päihdekokeiluihin vähenee.