Tässä podcastissa keskustelevat Koulutus Elämään Säätiön päihde- ja terveyskasvatuksen asiantuntijat Satu ja Pia.

INTRO (Ote jaksosta 3)

Satu puhuu: Kun tunneilla kysytään lapsilta mitä he ajattelevat miksi aikuinen juo alkoholia? Lasten vastaukset usein ovat; ”hyvä ruoka” tai ”rentoutuminen”, ”saunajuoma” joskus kuulee, että alkoholin juomisen perusteena aikuisella on ”rankka viikko” tai ”stressi”. Jollakin tunnilla muistan erään lapsen vastanneen, että ”aikuiset juovat sydänsuruihin”. Hyvin tyypillisesti lapset vastaavat että ”juhliin kuuluu…” Mitä Pia haluaisit tähän sanoa?

Pia puhuu: On hyvä kysyä lapselta mitä hän arvelee, miksi aikuiset juovat alkoholia? Mutta omaa suhtautumista kannattaa pohtia ennen keskustelua ja mikä se oma perimmäinen syy taustalla on. Onko se palkitseminen, nautintohetki, kuuluuko se itsellä vain juhliin ja millaisissa tilanteissa on itse juonut mahdollisesti alkoholia lapsen läsnä ollessa ja niin edelleen. Aikuisen tulisi pohtia omia todellisia tarpeita. On helpompi puhua lapsen kanssa näistä aiheista ja seistä niiden omien puheidensa takana, kun on käynyt tämän pohdinnan omassa mielessään.

Esittelypuhe.

Satu puhuu: Kuuntelet Koulutus Elämään Säätiön alakouluikäisten lasten vanhemmille suunnattua Puhutaan päihteistä -podcastia, jossa säätiön terveys ja päihdekasvatuksen asiantuntijat keskustelevat lasten päihteisiin liittyvistä pohdinnoista. Tämän podcastin tarkoituksena on antaa vanhemmille vinkkejä siitä, miten ja millaisin sanoin päihteistä voi keskustella koululaisen kanssa. Haluamme tuoda vanhemmille tietoon meidän kokemuksemme siitä, millaisia asioita koululainen mahdollisesti miettii päihteisiin liittyen. Toisaalta haluamme myös ehdottomasti kannustaa keskustelemaan lapsen kanssa näistä aiheista, jotka usein ns. painetaan villaisella tai sivuutetaan aihe, sillä kysymyksiin ei tunnu löytyvän sopivaa tai luontevaa tapaa vastata tai vaihtoehtoisesti vanhempi vastaa ehkä jopa hieman hämmennyksissäänkin jotakin ympäripyöreää.

Koulutus Elämään terveys- ja päihdekasvatuksen tunneilla kohtaamme tuhansia alakoululaisia vuosittain. Tunneilla nousee lapsilta usein esiin aivan samoja pohdintoja ja kysymyksiä. Pohdinnat ovat ikään kuin universaaleja ja ajattomia. Tässä podcastissa nostamme esiin tavallisesti kuulemiamme kysymyksiä ja kannustamme vanhempia avoimuuteen. Puhukaa päihteistä!

Kun lapsi saa tietoa päihteistä ikään sopivalla tavalla, ymmärrys niiden vaikutuksista ja haitoista lisääntyy. Silloin ei lapsella ole välttämättä niin suurta uteliaisuutta nuoruuden päihdekokeiluihin. Alakoululainenkin on kiinnostunut puhumaan päihteistä ja usein lapsen omaksuttu tieto muodostuu kuulopuheista ja monesti myös matkan varrella värittyneistä, kaverin kaverilta kuulluista huhupuheista. Lapsen kanssa voi yhdessä etsiä tietoa, mutta tärkeää on myös, että aikuinen on etukäteen perehtynyt aiheisiin, jotta lapsen kysymyksiin on luontevampi vastata. Lapsi miettii usein päihteisiin liittyvissä kysymyksissä aikuisten valintoja; ”miksi joku sitten käyttää päihteitä, vaikka ne ovat terveydelle haitallisia”. Aikuisen on siis myös etukäteen hyvä pohtia omaa suhtautumistaan päihteisiin, vaikkapa alkoholiin, jotta myös valintoihin liittyvää keskustelua on helpompi käydä.

Tällaisten keskustelujen käyminen lisää ja vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä avoimuutta, jolloin vaikeista asioista on helpompi jutella. Keskusteluyhteyden luominen lapseen on monessakin suhteessa tärkeää. Se tekijä on avainasemassa myös silloin, kun murrosikäinen kokeilee rajojaan ja aikuistumiseen liittyvät kokemukset houkuttelevat.

Sen lisäksi, että tässä podcastissa annamme vinkkejä vanhemmalle, kuinka päihteistä ja muista terveydelle haitallisista asioista voi lapsen kanssa puhua, Koulutus Elämään Säätiön nettisivuilta löytyy myös noin 4.-6. luokkalaisille lapsille suunnattu Harold-peli. Peli toimii oivallisena välineenä keskustelun avaajaksi niin päihdeaiheisiin, kuin myös pohjaksi keskustella yleisimminkin lapsen ja perheen arkisista terveystottumuksista. Harold-pelissä tehdään terveellisiä valintoja ja saadaan tietoa niin päihteistä kuin myös vaikka energiajuomista tai käsitellään unen merkitystä hyvinvointiin.