Inner Wheel rf i Nurmijärvi donerade på sommaren en ansenlig summa på 10 000 euro för att stöda Lära för Livet Stiftelsens verksamhet i lågstadier i Nurmijärvi. Med hjälp av donationen kommer vi att kunna utvidga vårt undervisningsprogram om hälsa och rusmedel för att nå allt flera lågstadier i kommunen. För tillfället deltar 13 skolor och två daghem i Nurmijärvi i programmet. Snart kanske vi når alla lågstadie-elever i Nurmijärvis 20 skolor!

Donationen överlämnades av kassör Maritta Orava (till vänster) och ordförande 2019-2020 Raija Lampiselkä (mitten) och mottogs av vår verksamhetsledare Sami Teikko (till höger).