Koulutus Elämään opetusohjelma reagoi kokonaisvaltaisella tavalla maailman muutoksiin lasten mielenterveyden tueksi. Opetusohjelma antaa lapsille tietotaitoja kohdata tilanteita, joihin ei omalla toiminnallaan voi vaikuttaa.  

Opetusohjelma kehittää lapsen kykyä tunneilmaisuun sekä tasapainoiseen ajatteluun epävarmassa tilanteessa. Lapsi saa työkaluja kehittää omia selviytymisstrategioita aikuisen tuella.  

Koulutus Elämään Säätiö tukee lasten mielenterveyttä antaen mahdollisuuden keskustella turvallisessa ympäristössä tunteistaan. Opetusohjelma antaa työkaluja tunnistaa tunteita ja hallita tunnetiloja ikätasolle sopivalla tavalla.