Koulutus Elämään​ Säätiö sr

Music Against Drugs ry

KANNANOTTO KAAVAILTUUN BUDJETTILEIKKAUKSEEN

Olemme huolissamme siitä, että Valtiovarainministeriön budjettiesitys sosiaali- ja terveysalan leikkauksista heikentää merkittävällä tavalla yhteiskunnan toimintakykyä ja vakautta, kriisistä selviytymistä, sekä heikommassa asemassa olevien luottamusta siihen, että ​julkisia varoja käytetään ruohonjuuritasolla myös juuri heidän auttamiseensa.

Mielestämme työllisyysasteeseen voidaan vaikuttaa osin sillä, että riittävällä resursoinnilla varmistetaan järjestöjen tekemä työ ja tuetaan siten haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti koulutukseen ja työelämään. Näin vahvistetaan sekä taloudellista että sosiaalista kestävyyttä ja turvataan suomalaisen hyvinvointivaltion olemassaolon perusteita pitkällä aikavälillä.

On tärkeää luoda jatkossakin mahdollisuuksia vuorovaikutukselle, jossa haastavassa tilanteessa olevat lapset ja nuoret voivat saada tukea, kokea yhdenvertaisuutta ja tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Suomalaisten hyvinvointi rakentuu useista tekijöistä ja pienten toimijoiden yhteisvaikutus ja -työ on tärkeää jatkossakin.

Koulutus Elämään Säätiö ja Music Against Drugs tekevät terveys- ja päihdekasvatusta, edistävät sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa ja tavoittavat vuosittain n. 30 000 lasta ja nuorta.

Sami Teikko
Toiminnanjohtaja
Koulutus Elämään Säätiö sr
sami.teikko@koulutuselamaan.fi

Sampo-Ilmari Tuhkalehto
Toiminnanjohtaja
Music Against Drugs ry
sampo-ilmari.tuhkalehto@musicagainstdrugs.info