Programmets innehåll:

  • Utforskande av kropp och organ med hjälp av en kroppsväst
  • Mångsidig och hälsosam kost
  • Picknick
  • Harolds sång

Mål:

Barnet

  • vet att livsmedel kan delas in i olika grupper och att hälsosam kost består av mångsidig mat.
  • förstår, att kroppen behöver mat, dryck, luft, motion och sömn.
  • lär sig benämna sina inre organ: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna.
  • vet på en åldersanpassad nivå hurdana uppgifter organen har.